tirsdag 18. september 2012

Bokomtale "Secret Life of Plants"

Jeg har endelig fått lest ferdig boken Secret Life of Plants, og må si jeg sitter igjen overrasket over rekkevidden i denne boken. Boken er rett og slett genial og omtaler 100-vis av forskingsforsøk av personer som var i stand til å tenke utenfor boksen. Resultatet er beviset på at planter også er tenkende vesen, men ikke nok med det, tankebanene går langt lenger enn planteverden når du leser denne boken, i hvertfall var det slik for meg. Boken er et "must" å lese, og omfatter svært mye av det som intresserer oss om tradisjonskost og tradisjonelle tilnæminger til hvordan man driver jordbruk og tenker om verden man lever i generelt. Boken tar dette langt lenger enn noen tradisjonelle folkeslag har utnyttet (etter min kunnskap) de muligheter boken viser iom at den har en slik bredde i forsøk som er gjort av personer jeg anser som åpne og geniale etter å ha lest boken. Boken er altså en må lese bok for alle som intresserer seg for mat, jordbruk, planter, dyr, menneskeheten, fremtiden samt det  åndelige/spirituelle som denne boken i aller høyeste grad viser at er noe man må ta i betraktning utover det åpenbare fysiske.


Boken kjøpes her http://www.adlibris.com/no/product.aspx?isbn=0060915870

Boken er svært godt skrevet (engelsk) og fletter det hele inn i en fengende historie der temaskiftene nesten er sømløse. Boken er tjukk så jeg brukte lang tid på å lese den innimellom alt, men normalt var det nok å lese 2-4 sider for å få nye ideer og tanker samt masse inspirasjon.

Jeg har blitt fortalt at boken Secrets of the Soil av samme forfattere er enda bedre, så denne er bestilt og på vei fra adlibris.com innen svært kort tid, og jeg gleder meg som en unge :)


Boken får du kjøpt her http://www.adlibris.com/no/product.aspx?isbn=1890693243

God bok!

245 kommentarer:

1 – 200 av 245   Nyere›   Nyest»
Anonym sa...

Så spennende! Takk for bokomtale. Legger disse bøkene til på min liste over "må lese". Skal om ikke lenge bestille et nytt lite lass fra adlibris, så da kommer nok denne med tenker jeg.

Vennlig hilsen Heidi

Anonym sa...

Du mister Hamre tar helt feil, da rekkevidden på boken bare er noen centimeter. Og om personene i boka tenkte utenom tenkeboksen, hva f... tenkte de med da?

Personer du anser som åpne og geniale? Så som fyren som oppfant løgndetektortesten som forhindrer oss ærlige uærlige fra til og med småløgner? Hvis man ikke kan lyve og bedra, hva søren skal man da?

Nei, fra spøk til økologisk majones uten planteolje; boken viser til at planter er følende, ikke tenkende vesener og er meget god. Men man kommer ikke fra dette med at observatøren påvirker det observerte, slik man har funnet så mange ganger innen kvantefysiske forsøk, slik at det er vanskelig å skille observatørens tanker, følelser og forventninger fra plantenes reaksjoner.

Jeg likte forresten svært godt de plantene som kunne identifisere personer som hadde drept andre planter i et studie. Tenk deg en plante i stua som følger med på om du er utro mot kona eller tar deg en røyk når "ingen" ser deg? Skummelt! Eller kaktusen på baren du sitter og pælmer øl i sender info via tankekraft til plantene hjemme, som tipser kona, som tror du er på kirkemøte?

Boken er i alle tilfeller en vekker for dem som anser planter som følelsesløse grønne zombier, og en trussel mot alle vegetarer som ikke spiser dyr fordi det er å "ta liv"

Boken finnes også på norsk; Plantenes Hemmelige Liv - Peter Tompkins, Christopher Bird, Gyldendal Norsk Forlag, ISBN 82-05-0924-6

Secrets of the soil er en skikkelig vekker, og om man praktiserer bare halvparten av tipsene i den får man vekster og avlinger folk flest, gartnere og bønder inkludert, bare kan drømme om.

Begge bøkene og den tilnærmingsmåten de promoterer er på mange måter en slags følelsesmessig og mental permakultur i forbindelse med planter og matvekster.

For å si det med høvding Seattle -

Whatever befalls the earth befalls the sons of the earth. If men spit upon the ground, they spit upon themselves.

This we know: The earth does not belong to man; man belongs to the earth. This we know.

All things are connected like the blood which unites one family. All things are connected.

Whatever befalls the earth befalls the sons of the earth.

Man did not weave the web of life: he is merely a strand in it.

Whatever he does to the web, he does to himself.

Willi Nickersen

Marianne sa...

Så spennende! Denne setter jeg på lista over ting jeg må få lest med tid og stunder.

Anonym sa...

Hvis det Mr Nickersen sier om "Secret of the Soil" er sant, må jeg takke og bukke for at jeg ikke lenger trenger å lete etter julegave til min bonde-pappa :) Hva den andre boken angår må jeg innrømme jeg blir litt skeptisk. Hvordan kan planter tenke så lenge de ikke har en hjerne? På den annen side kan de vel godt være bevisste/observerende. Jeg mener å huske at den første til å motsi Decartes (jeg tenker, dermed er jeg) mente at det slettes ikke var gitt at bevisstheten/observatøren var det/den samme som tenkeren. Dermed kan man ikke si at man eksisterer fordi man tenker, fordi det ikke er gitt at man selv er tenkeren, man vet bare at man observerer egne tanker (eller noe i den dur). Dermed kan man vel også observere uten å tenke? Mener å ha lest noe av Seth om at siden all materie er energi, og all energi er bevisst (!), så har alle ting og vesener bevissthet, da også planter. Er det det du mener? Eller er jeg helt på bærtur? =)

IdaE

Anonym sa...

IdaE, som jeg skrev ovenfor, for å korrigere Christers utsagn om at plantene tenkte, så kom man fram til at plantene følte, ikke tenkte, i forsøkene.

Uansett er det feil å anta at man trenger en hjerne for å tenke, da sinnet er energetisk, dvs energi, og trenger ikke en hjerne for å eksistere. Imidlertid, skal man virke gjennom et fysisk legeme og motta impulser og informasjon fra de fysiske sansene må man via en hjerne og et nervesystem. Slik at hjernen, heller enn å være selve sinnet og hva man tenker med, snarere er en relèstasjon, et forbindelsesledd mellom sinnet og den tredimensjonale virkeligheten, menneske eller plantekroppen inkludert.

Man kan observere uten å tenke i betydning mental aktivitet, men om du snakker om fysisk observasjon via øynene, så deltar du som observatør i skapelsen av det du observerer. Og nok en ting er at det er en illusjon at vi ser eller observerer ting fra avstand, da vi alltid utvider oss selv energetisk/psykisk til å omfatte det vi observerer. Jeg snakker nå både ut fra egen erfaring, ut fra info i mange gamle skrifter og åndleige lærer, så vel som fra studier i regi av moderne kvantefysikk hvor man for lengst har dokumentert at menneskesinnet, den som observerer, skaper det observerte.

Prøv gjerne, for moro skyld, å se på et stillestående objekt, og etter en stund, begynn å se tilbake til deg selv der du står eller sitter, fra objektet. Får du det til har du en interessant opplevelse i vente.

Som en kuriositet, se på det engelske ordet for det som omgir oss, environ, og environmental, som betyr det som omgir oss utover å også defineres som miljø. Mental på engelsk kommer fra det samme rotordet for mental på latin, dvs at ordet environmental egentlig opprinnelig betydde det mentale som omgir oss/sinnet som omgir oss, etc, og viser til at man for veldig, veldig lenge siden visste at man selv var en del av skapelsen av alt det som fantes i den tredimensjonale verden. Og at det som man oppfattet som værende utenfor en, egentlig var et produkt av sinnet, og at avstand og skille var mentale illusjoner.

Og det opprinnelige engelske ordet for følelse, emotion, har som rot i sanskrit, via latin, energy motion, som betyr at man i eldre tider så ens følelser som energi/bevissthet i bevegelse. Denne bevegelsen av bevissthet i definerte tredimensjonale former ble omtalt som prana som strømmet i marmakanaler, chi i meridianer, og generelt som energi/bevissthet i chakraer, de kinesiske brennende ovner, hara, og liknende begreper. I mer moderne tid ble hjerne og nervesystem lagt til som mellomledd mellom energi/bevissthet i chakraer/brennende ovner og tilsynelatende fysisk og tredimensjonal form.

Senere ble ordet forkortet til e-motion, og enda senere, når man ikke lenger kjente til den opprinnelige betydningen av ordet, til dagens emotion i ett ord.

Og nok et eksempel på at man i eldre tider så mennesket som opphavet til alt det skapte ligger i det engelske ordet human, menneske, som er satt sammen at de to sanskritordene Hu og Man. Hu er et av flere eldgamle ord for Gud eller Ånden, og Man er utledet fra Manas, som er sanskritnavnet for den universelle sinnskraften/universal mindpower. Human i ett ord betyr dermed at mennesket er Gud/ånd og Sinn forent i ett.

Anonym sa...

Ellers er det riktig som du sier at all energi er selvbevisst, og dermed også i varierende grad bevisst det som omgir den. Seth hadde rett der, og dette er også bekreftet i moderne kvantefysikk, som har bekreftet mye av det Seth fortalte i 70-åra.

Descartes glemte en grunnleggende ting i sitt resonnement, hvilket er at for å tenke må man først være. Og da ikke være i fysisk/tredimensjonal forstand, men være i betydning følelse av enhet eller en form for individualitet. Når man som bevissthet i ånden begynner å føle en grad av individualitet og selvstendighet begynner man å tenke, og det man tenker blir former man skaper. Tenker man som bevissthet på å være menneske, skaper man en inkarnasjon hvor en del av en selv som bevissthet projiseres inn i tredimensjonal form. Dvs menneskelegeme. Og fra der av er det hæla i taket og tenna i veggen så lenge man kan :-)

Det er mulig din bondepappa vil mene Secrets of the soil er for mye science fiction. Det er en del om gjenmineralisering av jorda med f.eks steinmel og slikt, en del om kompost og biodynamisk logikk, men mer om bruk av magnetfelter, elektrisitet/elektrokultur og lydbølger og musikk. Jeg har sett på det som finnes av forskning på plantevekst og/eller dyrehelse og bl.a magnetfelter og bruk av lydbølger og ulike musikktyper, og har også prøvd ut en del av det selv med svært gode resultater. Planen min er å gjøre det i stor skala når jeg endelig er ferdig med å drenere og legge eiendommen til rette for dyrking og dyrehold i større grad enn jeg har i dag. Måten jeg fant boken på var via søk på nettet etter lydfrekvenser som kunnes timulere plantevekst. Jeg hadde da resonnert meg fram til at dette nok kunne være en revolusjonerende måte å dyrke planter på, og ville finne opp noe som kunne brukes rent praktisk. Dessverre fant jeg at en amerikaner, Dan Carlson, allerede hadde tenkt tanken, og oppfunnet noe han kaller Sonic Bloom, og som i forsøk har hatt enestående resultater. Så jeg ga opp tanken og brukte heller hans lydbølgefrekvenser, med veldig gode resultater. Jeg brukte imidlertid aldri annet enn lydbølgene, selv om han mener man må bruke en næringsspray på plantene samtidig for optimal vekst. Via søk på sonic bloom og brukerresultater kom jeg over bokomtale av Secrets of the soil, og kjøpte den på sekundet. Og det har jeg aldri angret. Men så er jeg sprø i nøtta også da, og ingen sikkert ganske så normal og konservativ bondepappa :-)

Erik Sjon

Anonym sa...

Mer info for interesserte -

The Secret Life of Plants - Peter Tompkins, Christopher Bird, Perennial, ISBN 0060915870 ***Plantenes Hemmelige Liv, Gyldendal Norsk Forlag, ISBN 82-05-0924-6
Primary Perception: Biocommunication with Plants, Living Foods, and Human Cells - Cleve Backster, White Rose Millennium Press, ISBN- 0966435435
The Secret Life of Nature: Living in Harmony With the Hidden World of Nature Spirits from Fairies to Quarks - Peter Tompkins, HarperOne, ISBN 0062508474
The Secret Teachings of Plants - Stephen Harrod Buhner, Bear & Company, ISBN 1591430356 (har også boken som pdf)
The Lost Language of Plants: The Ecological Importance of Plant Medicines for Life on Earth - Stephen Harrod Buhner, Chelsea Green Publishing Company, ISBN 1890132888

Secrets of the Soil: New Solutions for Restoring Our Planet - Peter Tompkins, Christopher Bird, Earthpulse Press, ISBN 1890693243

The Sound of Music and Plants - Dorothy L Retallack, DeVorss and Co, ISBN 0-87516-170-7
The Secret Power of Music: How Music Affects You and Your Plants - Dorothy L. Retallack, Top of the Mountain Publishing, ISBN 1560870451
Cymatics: A Study of Wave Phenomena & Vibration - Hans Jenny, Macromedia Press, ISBN 1888138076
Messages from Water - Masaru Emoto, Hado Publishing, ISBN 4-939098-00-1

The Fertile Earth: Nature's Energies in Agriculture, Soil Fertilisation and Forestry (The Eco-Technology Series, Volume 3) - Viktor Schauberger, Gateway, ISBN 185860060X
Nature As Teacher: How I Discovered New Principles in the Working of Nature (Eco-Technology Series) - Viktor Schauberger, Gateway, ISBN 1858600561
The Energy Evolution, Harnessing Free Energy from Nature (The Eco-Technology Series) - Viktor Schauberger, Callum Coats, Gateway, ISBN 1858600618
Living Energies: Exposition of Concepts - Viktor Schauberger, Callum Coats, Gateway, ISBN 0717133079
Hidden Nature: The Startling Insights of Viktor Schauberger - Alick Bartholomew, David Bellamy, Adventures Unlimited Press, ISBN 1931882487
Living Water: Viktor Schauberger and the Secrets of Natural Energy - Olof Alexandersson, Newleaf, ISBN 0717133907
The Water Wizard: The Extraordinary Properties of Natural Water - Viktor Schauberger, Gateway, ISBN 1858600480
The Path of Natural Energy (Implosion) - Victor Schauberger, (mangler forlagsinformasjon og ISBN)

Stone Age Farming: Eco-Agriculture for the 21.st Century - Alanna Moore, Python Press, ISBN 0646411888
Ancient Mysteries, Modern Visions: The Magnetic Life of Agriculture - Philip S. Callahan, Acres USA, Ph.D., ISBN 0-911311-08-4
Paramagnetism: Rediscovering Nature's Secret Force of Growth - Philip S. Callahan, Ph.D., Acres USA, ISBN 0-911311-49-1
Tuning in to Nature: Infrared Radiation and the Insect Communication System - Philip S. Callahan, Acres USA, ISBN 0911311696

B. Rekkas

Anonym sa...

Bondepappaen min har lest en del om biodynamisk jordbruk og sa noe sånt som at det var slik han egentlig tenkte å drive men at det ble for speisa og vanskelig. Tror jeg. Uansett, jeg bryr meg fint lite om han liker boka, det får være hans tap. Men når jeg først hører at en slik bok finnes må jeg jo benytte sjansen til å gjøre livet litt lettere for ham :P

Lydbølger og revolusjonerende måte å dyrke planter på? Jeg leste som barn i en hakkespettbok (Donald Duck) at klassisk musikk får tomater til vokse bedre, trodde det var allmennkunskap? Har lest noe om det senere også, at det fører til bedre tomater så vel som babyer, dersom den gravide moren hører på klassisk musikk. Har ingen kilder til at dette stemmer, synes bare det alltid har hørtes fornuftig ut. Lydbølger er jo fysiske, og Glass kan jo knuse ved høye frekvenser. Hvorfor skal ikke de fysiske lydbølgene kunne påvirke levende fysiske organismer da?

Det du sa om å sitte stille å se på et objekt for så å se på seg selv fra objektet minner meg på hendelser i barndommen hvor jeg opplevde å plutselig se på meg selv fra "utsiden". Har særlig et minne fra at jeg plasker rundt i et basseng, kan ikke huske bildet av verden forran meg, bare bildet at meg selv fra siden. Har alltid tenkt det er hjernen som projiserer bilder på netthinna av hvordan jeg selv tror jeg ser ut utenfra i gitte situasjoner, at det er snakk om ren fantasi.

IdaE

Christer sa...

Jeg vil ikke si fantasi men skapelse fra det indre prosjektert ut i det vi oppfatter som den tredimensjonelle verden via sansene og hjernen. Kilden er som Peter sier før hjernen (som han kaller en "relèstasjon") og den er ikke fysisk. Videre sier han at når vi inkarnerer inn i f.eks dette livet og blir her til vi dør, så er det kun (om man kan bruke dette ordet) et fragment av vår totale bevissthet som inkarnerer ut fra kilden som er oss individuelt. Slik føler jeg det også utfra egne opplevelser spesielt i drømmeverden og når jeg har oppnådd "inner silence" der man stopper den indre dialog.

Anonym sa...

IdaE, en av bokens bedre ting, utover dette med energi og lydbølger, etc, er at man viser hvor verdifullt steinmel er for plantevekst. Steinmel er knust stein, full av mineraler. Bruker man steinmel på jorda mangedobler dette mikrolivet i jorda, som igjen mangedobler nitrogenfikseringen i jorda. Og dette foregår over flere år, med gradvis større og større avling. Bruker man tang/tare i tillegg, som også er mineralrikt, utover å bidra med hormoner, etc soms timulerer plantevekst og mikrolivvekst i jorda, samt alginater som binder seg til mineraler i jorda og gjør denne løsere (løsner tett og tung jord, som leirjord), får man dobbel virkning. Bruker man havsand/bunnslam i åkeren, og/eller sprayer denne med en kombinasjon av havvann og ferskvann får man tredobbel virkning. Og i tillegg kommer da eventuelle virkninger av magnetfelter/vann utsatt for slike, lydbølger, klassisk musikk/fiolinsonater, etc

Det er mao fullt mulig å få massiv plantevekst og store avlinger uten kjemisk gjødsel og annet faenskap.

Jeg har forresten den opprinnelige boken, Bread from Stones av Julius Hensel, og som ble skrevet i 1894, som pdf. Vil du ha denne send meg en mail. Det er denne boken, utover moderne forsøk og erfaringer med steinmel/rock dust, fra garntere og bønder som refereres i boken Secrets of the soil.

Lydbølger er ikke fysiske, men kan føles fysisk. Energi er heller ikke fysisk, men kan føles fysisk, som f.eks strøm. Men så er spørsmålet; hva er fysisk?

Almennkunnskap er det nok ikke, da ingen visste noe om slikt da jeg begynte å se på det første gangen som tenåring på 80-tallet. Jeg har ikke lest den hakkespettboka du nevner, men husker å ha sett Petter Smart fortelle liknende ting flere ganger i diverse Donaldpocket. Donald er min yndlingslitteratur, og har betydd mye for min intellektuelle utvikling :-)

All inkommende energi sies i følge eldgamle lærer å gå gjennom solar plexussenteret, hvoretter den strømmer via energibaner/nervetråder til de relevante fysiske sansene, som dekoder dem og videresender til hjernen som setter alt sammen til et komplett "bilde" vi deretter kan se, ta på, oppleve som utenfor oss selv, etc og kalle vår omverden. Det vi kaller og oppfatter som vår ytre verden er da egentlig en "film" vi ser i sinnet vårt

Seth sier noenlunde det samme i en bok, at sansene skaper det de er ment å oppfatte. Øret skaper da lyd fra dekodede lydbølger, øynene skaper bilde fra dekodede lysimpulser, huden skaper følelse av berøring, etc fra dekodede variasjoner av energivibrasjoner, etc.

Biodynamisk jordbruk er for speisa, og mye er overtro og tull. Men en del er veldig bra, skjønt det er mye enklere måter å få samme resultater på enn de ofte svært kompliserte og tungvinte måtene biodynamiske bønder gjør tingene på.

Christer, ikke bruk navnet mitt i blogger!

Hårek den Hardballede

Anonym sa...

Hmm, jeg vet at gammeln har brukt eggeskall med gode resultater, så steinmel og tang høres ikke fjernt ut :) For ordens skyld er han ikke av typen som sprayer gift på maten han har tenkt å spise i utgangspunktet.

I fysikken på videregående lærte vi at lydbølger forplantet seg som fortettninger i luften. Det er derfor jeg ser på lydbølger som fysiske.


Donald har vært en sentral del av den lykkelige (delen av) barndommen, og jeg husker jeg ofte sa "jeg leste i Donald at.." Så jeg har plukket med meg en del kunnskap derfra jeg og. Hakkespettboken var fra sent nittitall, tusenårsskiftet, jeg var circa 8-10år gammel.

Det eneste vi noensinne har opplevd av omverdenen er våre egne sanseoppfattninger av den, dermed har vi aldri opplevd omverdenen i seg selv, og kan heller ikke vite noe om den. Er det det du mener? Jeg studerte psykologi for morro skyld ett år, husker det var mange artige diskusjoner og teorier omkring sansebegrepet og virkelighetsbegret.-Tell me one last thing, said Harry. - Is this real? Or has this been happening inside my head?

-Of course it is happening inside your head Harry, but why on earth should that mean that it is not real?

fra Harry Potter and the Deathly Hallows, min "yndlingslitteratur" =)

IdaE

Anonym sa...

Ja og nei, da selv om det er slik på ett nivå, så er det også slik at vi til enhver tid skaper og tiltrekker den virkelighet vi selv fokuserer på. Tenk deg at du ser for deg en versjon av verden i deg selv som sinn. Den verdensversjonen du ser for deg blir den du tiltrekker og opplever som din ytre verden. Dermed vet du alt om din ytre verden, fordi den alltid, til enhver tid er en nøyaktig etterlikning av den du selv ser på i sinnet ditt og mener er din verden.

Den ytre verden, utenfor sinnet er en illusjon, men samtidig levende illusjon som skapes og formes kontinuerlig av alt levende som tenker på og tiltrekker og former den. Uten levende vesener som tenker og føler, og dermed skaper og tiltrekker energiene som former materie i ulike grader og variasjoner, finnes ingen ytre verden. Tenk på de tanker og følelser du har som magneter, som tiltrekker partikler som tilsammen blir de bilder og former - de scener - du opplever som din ytre verden.

Shitting Bull

Fra jord til bord sa...

Åhhh, spennende! Enda et verk som må høstes!

Eidenshage sa...

Julegave til meg selv i boks , disse bøkene skal inn i mitt hjem.
Blir spennende med lydtilførsel i potetlandet, kanskje de liker ABBA ? Dansende poteter som roper mamma mia når jeg røsker dem opp. Nei slutte å spøke, dett blir interessant lesning. Alt som gjør godt for avlingen uten kunstig gjødsel og heslige sprøytstoffer er hjertelig velkommen i mitt dyrkingsland og hage.

Heidi sa...

Er det så enkelt som å spille klassisk musikk for plantene/vekstene? Er dette hvilke som helst klassisk musikk? (sannsynligvis ikke)

Noen her inne tenker kanskje at Silva-metoden er noe kommersiell, men jeg nevner allikevel: Jeg gikk på et Silva-kurs for mange år siden, og der hadde vi en øvelse som gikk på planter. Vi hadde blant annet to blader (fra samme kilde) hvor vi skulle fokusere positive tanker/kjærlighet på den ene over en viss periode, mens den andre skulle være nøytral - dvs. uten vårt fokus. Etter "eksperimentperioden" skulle vi sammnelikne - og bladet som hadde fått positiv energi hadde selvsagt holdt seg vesentlig bedre enn det som var nøytralt. En annen øvelse gikk på å mentalt "gå inn i" et blad. Det var en helt utrolig/fantastisk/nydelig opplevelse! :-)

Anonym sa...

Kommentarfelt med bok og/eller filmlinker –
http://liveneshage.blogspot.no/2014/01/livlige-kommentarfelt.html
http://liveneshage.blogspot.no/2013/12/vinner-av-logokonkurransen-til.html
http://liveneshage.blogspot.no/2013/11/bakerrebellene-logokonkurranse.html
http://liveneshage.blogspot.com/2013/09/naturkjttvarer-fra-juffinger.html?showComment=1380464670696#c5703614302327760480
http://liveneshage.blogspot.com/2013/08/ostekrisen.html?showComment=1379116804123#c2011465611404908884
http://liveneshage.blogspot.no/2012/10/kampanjer-lagerstenging-grunnet.html
http://liveneshage.blogspot.no/2012/10/en-oppklaring-rundt-gluten-er-pa-sin.html
http://liveneshage.blogspot.no/2012/09/bokomtale-secret-life-of-plants.html

PP

Anonym sa...

Mary Horsfall, "Fabulous Food from Every Small Garden"
English | ISBN: 0643095977 | 2010 | PDF | 232 pages | 13,7 MB

Fabulous Food from Every Small Garden shows how to grow food at home in even the smallest of spaces. It explores the reasons for growing your own food, including the many potential benefits such as improved taste, freshness and nutrition. Many types of food are covered, such as vegetables, fruits, herbs and edible flowers.

This practical book discusses the importance of growing open-pollinated varieties, and provides detailed instructions for successfully growing plants from seeds. Plant care is explained, including organic pest and weed control and efficient watering methods. In addition, readers are shown how to improve soil fertility by making their own fertilizer.

Fabulous Food from Every Small Garden also offers solutions on incorporating food plants with other plants to create beautiful gardens in spaces such as balconies, flowerbeds and shrubbery. This is complemented with information on innovative techniques such as aquaponics, hydroponics, wicking beds and grid gardening to achieve high productivity in small spaces. The final chapter concerns harvesting and storing produce, and contains some simple recipes.

http://k2s.cc/file/52d4df70297ba/0643095977Garden.pdf
http://dfiles.eu/files/dkrajcpbr

PP

Anonym sa...

Tom Corson-Knowles, "The Vertical Gardening Guidebook: How To Create Beautiful Vertical Gardens, Container Gardens and Aeroponic Vertical Tower Gardens at Home"
2013 | ASIN: B009DADXLQ | 104 pages | MOBI | 1 MB

How To Grow A Vertical Garden Anywhere

You too can grow a gorgeous vertical garden at home indoors, outdoors or even on your rooftop!

Growing your very own vertical garden is easier than you think. Learn how to:

Grow A Vertical Garden Using Soil And Compost

Did you know that a vertical garden can use 90% less water than a conventional garden?

And it can produce up to 4 times as much food in the same amount of space as a conventional garden!

You don't need fancy equipment or expensive gear to start a vertical garden - just a little bit of creativity and the plans, guidelines and blueprints included in The Vertical Gardening Guidebook.

Vertical Gardening is the most revolutionary agricultural change in the last 100 years... and now you can be a part of it too!

Come join the revolution as you learn how to grow your very own vertical garden at home - whether you live in the city and only have a tiny balcony or whether you small or large yard and just want to create a wonderful food or flower garden.

Whether you're a complete beginner to gardening or just a beginner to vertical gardening, this book will give you everything you need to know to grow your own masterpiece.

http://uploaded.net/file/ezxaqghw

PP

Anonym sa...

Fast, Fresh Garden Edibles: Quick Crops for Small Spaces by Jane Courtier
Creative Homeowner | 2011 | ISBN: 1580115128 | English | 176 pages | PDF | 108.90 MB

Fast, Fresh Garden Edibles shows homeowners how to use every square inch of available space to grow fresh vegetables in the shortest possible time. Guides to growing in small gardens, in containers, and in window boxes. How to select and plant the quickest growing varieties of vegetables.

http://uploaded.net/file/whgap3rf

PP

Anonym sa...

Easy Growing: Organic Herbs and Edible Flowers from Small Spaces by Gayla Trail
2012 | ISBN: 0307886875 | English | 208 pages | EPUB | 6.90 MB

Growing a handful of herbs and edible flowers adds sparkle to dozens of meals year-round. Fortunately for us, these plants are not fussy. They’re simple to grow and will fit into any space you can provide, including a crack in a broken patio stone, the step next to your front door, or a windowsill. In Easy Growing, Gayla Trail—author of Grow Great Grub and creator of the top online gardening community, YouGrowGirl.com—shares the tips, ideas, and know-how you need to raise delicious organic edibles wherever you can squeeze in a planter.

Herbs give big rewards with a small amount of work—even the most inexperienced, space-strapped gardener will have success. This handbook includes:

• Guidance on choosing the right plants, designing dazzling in-ground gardens and striking edible containers, and growing herbs indoors year-round
• Ins and outs of growing fifty different plants and hundreds of varieties, from warm and aromatic Mojito mint to peppery nasturtium flowers, from fruity lemon verbena to exotic cinnamon basil, and more
• Handy tricks for winterizing plants and extending the outdoor growing period
• Simple recipes for cooking with and preserving your harvest: Herb-Encrusted Goat Cheese; Homegrown Bloody Mary Mix; Lavender Shortbread; Orange, Rosemary, and Honey Ice Cream
• Upcycling projects based on reusable materials

Perfect for novice gardeners and longtime enthusiasts looking for inspiration, Easy Growing is a fun, power-packed resource for creating a delicious herb garden anywhere.

http://uploaded.net/file/uwu99jsb

PP

Anonym sa...

Lee Anne Dobbins, "Growing Herbs Indoors : Your Guide To Growing Herbs In Containers For A Vibrant Indoor Herb Garden"
2012 | ASIN: B00822WS08 | 32 pages | MOBI | 0,1 MB

Do you love to cook with fresh herbs but hate the high price? Do you wish you could find fresher varieties to have on hand at a moment’s notice? Growing herbs indoors in containers may be your solution!

But, growing herbs indoors could be an exercise in frustration if you don't know the right things to do and that's where this book can help!

Inside, you'll learn everything you need to know in order to grow a lush, vibrant and delicious indoor herb garden including:

- The best containers to use for your herbs (this one thing can make a huge difference!).

- The best herbs for beginners to grow.

- How to virtually eliminate the biggest problems that most indoor herb gardeners face.

- The best soil and fertilizer for your herbs.

- How to get the proper lighting and air circulation for best herb growth.

- How to minimize and deal with insects, pests, fungus and mold

All in an easy to follow guide that's perfect for beginners who want to start growing herbs indoors right away.

http://uploaded.net/file/xpcxeqxv
http://longfiles.com/jdhc6a84vinn/B00822WS08_Herbs.mobi.html
http://rapidgator.net/file/82595200/B00822WS08_Herbs.mobi.html

PP

Anonym sa...

Bill Marken, Suzanne DeJohn - Container Gardening For Dummies (2nd edition)
Published: 2010-02-02 | ISBN: 0470577053 | PDF | 344 pages | 13 MB

The easy way to get a green thumb in container gardening!
Want to spruce up your indoor or outdoor space with annuals, perennials, vegetables, and succulents? This updated edition of Container Gardening For Dummies gives you clear, concise step-by-step instructions for cultivating delightful gardens in everything from a redwood window box to a hanging basket to an old watering can. It also includes color photos to inspire your designs.

Getting the dirt on container gardening — discover the advantages of growing plants in containers and learn how to maximize your garden conditions to help plants thrive

Picking a pot to plant in — take a look around your living space and determine the best location and type of container for your garden
Enjoying a summer fling — get the lowdown on the best single-season flowers, vegetables, and bulbs for container growing
Putting down roots — find out which perennials, trees, shrubs, fruits, and berries give year-round impact
Designing and decorating — take advantage of ideas and inspiration for creating eye-catching container gardening displays

Open the book and find:
Things you need to know before planting
A quick primer on climate
What to look for in a soil mix
How to work with perennials and annuals
Information you need to help you choose plants
Why and when containers need water and fertilizer
Guidance on replanting, repotting, and pruning
Tips for preventing insect pests and diseases
Ways to liven up your space with trees, shrubs, and vines

Learn to:
Choose, plant, and care for flowers, fruits, trees, and shrubs
Grow vegetables and herbs just steps away from your kitchen
Cultivate charming gardens in any climate
Prevent insects and diseases from invading containers the eco-friendly way

http://k2s.cc/file/ef79cbce6d768
http://uploaded.net/file/id0mbbc6

PP

Anonym sa...

Incredible Vegetables from Self-Watering Containers: Using Ed's Amazing POTS System by Edward C. Smith
English | January 1, 2006 | ISBN: 1580175562 | 272 pages | PDF | 162 MB

Shiny green cucumbers; firm, juicy tomatoes; baby lettuces handpicked one salad at a time—these are the tasty benefits of the backyard vegetable garden. But earth gardens are a lot of work. They require a plot of plantable land and a significant time commitment to sowing, watering, weeding, and tending each plant.

Is there a solution? Self-watering containers allow vegetable gardeners—from the casual weekender interested in a tomato plant or two to the very dedicated gardener with limited space—to grow richly producing plants in a controlled, low-maintenance environment.

Lifelong gardener Ed Smith became fascinated with the possibilities of self-watering containers and began testing dozens of vegetables in various containers, experimenting with nutrients, soil mixtures, plant varieties, and container positioning. Now Smith is here to tell gardeners that anyone can grow and enjoy wonderful organic vegetables, using pots with continuous- flow watering systems.

Smith shares advice on choosing appropriate containers, how to provide balanced nutrition using his secret soil formula, and what additional tools benefit the container gardener. The reader will also find advice on starting from seed versus buying plants, which vegetables thrive in containers and which might be a bit more challenging, along with space-saving tips on pairing plants in single containers. After the last green tomato has been picked and is ripening on the windowsill, Smith wraps everything up with a chapter on fall clean-up and preparing for next spring. Now there’s really no excuse for store-bought tomatoes!

http://uploaded.net/file/xfkgatwr/1580175562.part1.rar
http://uploaded.net/file/mwjyuk0l/1580175562.part2.rar

PP

Anonym sa...

The Everything Small-Space Gardening Book (Everything (Home Improvement)) by Catherine Abbott
2012 | ISBN: 1440530602 | English | 304 pages | EPUB | 3.50 MB

Vine-ripened tomatoes. Succulent squash. Plump cucumbers. Growing vegetables is a rewarding--and cost-effective--way to eat better for less. However, you might think you lack the space necessary to grow a functioning garden. With this guide, however, you'll learn how to maximize your space and grow delicious vegetables and herbs cheaply and efficiently, whether you have a small backyard or just a windowsill! The book includes expert information on:
How to align plants for maximum compatibility and organic pest deterrence
Building small-space necessities, including self-watering containers and vertical planters
A variety of plans designed to maximize the amount of food generated at several specific price points

Productive gardening can and should be a reality for you, regardless of the amount of land you own. This book has everything you need to grow fresh produce in any size space, at any time of year!

http://uploaded.net/file/lv0na51z
http://uploaded.net/file/eg50s352
http://longfiles.com/aon5zdysagwo/The_Everything_Small-Space_Gardening_Book.epub.html

PP

Anonym sa...

Mary Verdant, "Vegetable Container Gardening: 7 Easy Steps To Healthy Harvests from Small Spaces"
2012 | ASIN: B0074B0BPM | 89 pages | MOBI | 0,14 MB

Almost everything edible that's grown in a traditional garden can be grown in containers - and container gardening is a whole lot easier!

In fact, anyone, anywhere can enjoy container gardening: children, adults, people with limited mobility, people who have never planted anything before, ever, can see amazing results.

This step-by-step guide covers everything you'll need to get started, including:
- sun, soil and water
- types of containers to use
- equipment needed
- seeds and propagation
- dealing with challenges of sun, wind and watering

Seasoned container gardener Mary Verdant shares her expertise the art of container gardening. Armed with this step-by-step guide, frustrated apartment dwellers can indulge their passion for growing fresh food.

If you have a balcony, porch, or even some steps that get some sunlight, you'll find growing edible plants in containers easy and rewarding. You can even grow your own food in window boxes or inside!

Written for the beginner and those with gardening experience, these directions are complete, clear, and easy to follow.

http://uploaded.net/file/6yemcvup

PP

Anonym sa...

Fern Richardson, "Small-Space Container Gardens: Transform Your Balcony, Porch, or Patio with Fruits, Flowers, Foliage, and Herbs"
ISBN: 1604692413 | 2012 | EPUB | 224 pages | 25 MB

Small? Yes.

A concrete slab populated solely with plastic chairs and an abandoned grill? Not anymore. Chances are your balcony, porch, or patio could use a major makeover. Fern Richardson, charismatic creator of the Life on the Balcony blog, is here to walk you through the process of beautifying a small space--even when you have a similarly small budget.

This exciting guide layers practical gardening fundamentals with creative solutions that encourage thinking outside the pot. Maybe this means repurposing a shipping pallet to create a colorful vertical garden of nasturtiums and lobelia. Or simply seeing walls, rafters, railings, and everything in-between as fair game. It's in these containers--traditional or not--that you'll cultivate your own food, attract beneficial insects, grow flowering vine privacy screens, and so much more. You'll also learn how to tackle unique challenges, like windy conditions when gardening several stories above street level, and how to care for plants and troubleshoot with the best of them.

From design basics to essential plant picks, Small-Space Container Gardens proves you don't need a yard to have a garden. For anyone who wants more green in their life, it's time to get out there and start growing.

http://longfiles.com/znxom7081nwk/1604692413.SmallSpaceGardens.epub.html
http://uploaded.net/file/w6coclbb
http://uploaded.net/file/gseeapp8

PP

Anonym sa...

Hannah West, "Container Gardening Made Easy"
2012 | ASIN: B007VEM7CW | 47 pages | MOBI | 0,1 MB

Here's what you'll learn inside "Container Gardening Made Easy: How to Create a Beautiful Container Garden (Even if You Don't Have a Green Thumb)":

- What types of herbs, vegetables, fruits & flowers grow well in containers

- Using the right sized containers for what you want to grow

- Using "healthy" containers to ensure your plants don't die

- Choosing the right soil mix & the characteristics of each type

- Selecting the right fertilizer depending on your plant

- How to properly prepare and plant your container garden

- Providing the right growing conditions for your plants

- Watering, weeding & grooming your container garden

- Easy recipes for insecticidal oils and sprays to get rid of pests

- How to attract beneficial insects to get rid of pests

http://uploaded.net/file/kt8wzwlm
http://uploaded.net/file/h7q0i6m0
http://rapidgator.net/file/875f9d34c8e7b4faa5019bdea15cd859/B007VEM7CW_Container.mobi.html
http://longfiles.com/0056u9b6f1ho/B007VEM7CW_Container.mobi.html

PP

Anonym sa...

James Paris, "Tomato Container Gardening: The Easy Way To Grow Tomatoes In A Small Space"
2012 | ASIN: B0084SNH0K | 31 pages | MOBI | 0,5 MB

Even if you are not blessed with a large garden, growing tomatoes in containers or small spaces means that you are still able to enjoy the crisp sweet taste of home-grown tomatoes. In fact even with basic DIY skills you can either build your own tomato containers, or modify other existing containers to suit tomato growing ambitions.
The fact is though that all kinds of plants can be grown in small spaces or containers, tomatoes being the one highlighted in this work. Home grown tomatoes are a world away from the ones available in the supermarkets today, in both appearance and flavour. The watery bland tomatoes that are often on offer in the store, just cannot compare with the crisp firm juiciness of a fresh tomato plucked straight from the vine.
Do you have the space for a plant pot, and a nice sunny space to put it in? If so, then you too can grow your own tomatoes!
Here is a short list of what is included in this publication:
• Top reasons for growing tomatoes in containers
• What you need to know to get started
• Best compost mix for your containers
• How to choose the best tomato plants
• Planting your tomatoes
• How to care for your tomatoes
• Pest control and what to look out for
If you are keen on growing your own tomatoes in containers, and looking for some good tips to make the process that bit easier (why wouldn’t you be!) then this is the book for you. I hope you enjoy reading it, and go on to growing your own juicy tomatoes.

http://uploaded.net/file/nnzavj0j

PP

Anonym sa...

Mary Verdant, "Tomato Container Gardening: 7 Easy Steps To Healthy Harvests from Small Spaces"
2013 | ASIN: B007OWONUA | 61 pages | MOBI | 1 MB

Wonderful, juicy, fresh tomatoes are fun and easy to grow in containers!

In fact, anyone, anywhere can enjoy tomato container gardening: children, adults, people with limited mobility, people who have never planted anything before, ever, can see amazing results.

This step-by-step guide covers everything you'll need to get started, including:
- sun, soil and water
- types of containers to use
- equipment needed
- seeds and propagation
- dealing with challenges of sun, wind and watering

Seasoned container gardener Mary Verdant shares her expertise the art of container gardening. Armed with this step-by-step guide, frustrated apartment dwellers can indulge their passion for growing delicious tomatoes.

If you have a balcony, porch, or even some steps that get good sunlight, you'll find growing tomatoes in containers easy and rewarding.

Written for the beginner and those with gardening experience, these directions are complete, clear, and easy to follow.

http://uploaded.net/file/1gch60on
http://uploaded.net/file/h7q0i6m0
http://rapidgator.net/file/81721262/B007OWONUA_Tomato.mobi.html
http://rapidgator.net/file/875f9d34c8e7b4faa5019bdea15cd859/B007VEM7CW_Container.mobi.html
http://longfiles.com/0056u9b6f1ho/B007VEM7CW_Container.mobi.html

PP

Anonym sa...

Scott Sonnon Be Breathed DVD
English | Size: 478.54 MB
Category: Health / Fitness / Massage
Be Breathed™ is a revolutionary exercise program which will enhance and integrate your breathing, movement and structural alignment. Easy enough for the fitness beginner, and challenging enough for the most advanced athlete... Be Breathed™ is a gradual process of fortifying your health and chiseling your body.

Be Breathed™:

gives you healthy muscle tone and power

decreases your waistline

increases confidence in your coordination

increases your flexibility

gives you suppleness

magnifies your energy levels

increases your ability to perform daily physical tasks

increases your relaxation

gives you the ability to be calm under pressure

SCOTT SONNON, Master Coach and Person Trainer in physical culture and martial art, Distinguished Master of Sports and International Champion in one of the most challenging forms of hand to hand combat, Russian Sambo, learned first hand by traveling and fighting across the former Soviet Union. After years of trials, Scott was accepted as the first foreigner to venture past the Iron Curtain, where he worked with the Russian Olympic and military Special Forces trainers to uncover their method of health and fitness.

After his "Russian studies," Scott was urged to "Americanize" his Russian training experience. To do this, he assembled a a team of sport psychologists, professional strength and conditioning coaches, chiropractors and stress physiologists among others, to take the best of Russian physical culture training, and adapt it to American sports and fitness for a unique peak performance program tailored designed to each American rugged individual.

The result is not a collection of "exercises" but a set of instruction designed to enable the individual, regardless of his or her interest, to develop a regimen that will lead to:

progressively increasing, dynamic ranges of strength, flexibility, and motion (moving your body in ways you might not otherwise imagine possible)

Dynamic Relaxation (i.e., the ability to focus and concentrate while in motion)

"Flow State" Performance (Go with the Flow!)

Sonnon has directly trained professional hockey teams, such as NHL's New Jersey Devils, as well as individual athletes and professional trainers, developing individual and sport-specific programs dramatically increasing performance and reducing or eliminating injuries.


http://uploaded.net/file/cyexiat7/Scott_Sonnon_-_Be_Breathed.part1.rar
http://uploaded.net/file/qgrak600/Scott_Sonnon_-_Be_Breathed.part2.rar
http://uploaded.net/file/v5cgbvpf/Scott_Sonnon_-_Be_Breathed.part3.rar
http://uploaded.net/file/ztpcarp5/Scott_Sonnon_-_Be_Breathed.part4.rar
http://uploaded.net/file/ueows9c4/Scott_Sonnon_-_Be_Breathed.part5.rar

Eller -

http://uploaded.net/file/76ein2ge/3yvoj.Scott.Sonnon..Be.Breathed.DVD..avi.part1.rar
http://uploaded.net/file/ze7f989p/3yvoj.Scott.Sonnon..Be.Breathed.DVD..avi.part2.rar
http://uploaded.net/file/bty7kpk8/3yvoj.Scott.Sonnon..Be.Breathed.DVD..avi.part3.rar
http://uploaded.net/file/cyb6pigm/3yvoj.Scott.Sonnon..Be.Breathed.DVD..avi.part4.rar
http://uploaded.net/file/ibgrukd7/3yvoj.Scott.Sonnon..Be.Breathed.DVD..avi.part5.rar

Eller -

http://uploaded.net/file/0t2mu6m2/Scott_Sonnon_-_Be_Breathed.part1.rar
http://uploaded.net/file/z7gvvv2z/Scott_Sonnon_-_Be_Breathed.part2.rar
http://uploaded.net/file/wqckm6hz/Scott_Sonnon_-_Be_Breathed.part3.rar
http://uploaded.net/file/sddqti7v/Scott_Sonnon_-_Be_Breathed.part4.rar
http://uploaded.net/file/ueenmv50/Scott_Sonnon_-_Be_Breathed.part5.rar

PP

Anonym sa...

Scott Sonnon - TacFit Commando 2.0
English | Size: 2.66 GB
Category: Health / Fitness / Massage

This training routine is entitled Hardcore Tactical Fitness Secrets of the Special Ops. The Special Ops are the guys you call when something has to get done and there doesn’t seem to be anyone qualified to do the job. Here’s a program that promises to unlock their tactical fitness secrets.

The program was developed by two guys—Scott Sonnon and Ryan Murdock. Scott is a multiple-time USA National Team Coach, International Martial Arts Champion, Hall of Fame Inductee and Distinguished Master of Sport. Ryan has been a trainer for 27 years and regularly puts his training to the test in some of the world’s most unforgiving places as a widely published travel writer. Let’s take a look at TACFIT and see what it’s all about.

Just looking at their bios, you know these guys mean business so I wasn’t surprised to see the third line of the book that reads, “There will be fear. There will be discomfort. You will be pushed to the outer limits of what you currently believe possible….”

Looking through TACFIT I found it very interesting that the authors’ approach to fitness includes a number of elements that you see in lean hybrid training. For instance, TACFIT focuses on building “functional strength,” just like hybrid training does. Also, TACFIT Commando’s secret weapon is its “unique training wave of periodization,” which is similar to the periodization that you see in lean hybrid muscle training.

The book begins with a discussion of the four different elements the TACFIT Commando program incorporates each week. These elements include:

High Intensity Fat-Burning Circuits;
Complex Skills that promote “neurological sophistication;”
Real Tactical Applications;
and Injury-Proofing and Active Recovery.

Again, this multi-faceted approach is similar to what we see in lean hybrid training—a combination of the best elements from a number of different disciplines. And that’s a really important indicator of a valuable program. Any routine or program that just has a single focus isn’t likely to do you much good—at least not for long. Our bodies crave variety.

And at the heart of TACFIT Commando’s variety is what the authors refer to as they 7 x 4 training protocol. This is essentially a strategy to sidestep the body’s ability to quickly adapt to stress. That’s how we hit plateaus. We do the same thing over and over again, and our bodies quickly they use to the routine goal so we stop making gains. By cycling the programs according to the TACFIT Commando schedule, you can reduce—or eliminate entirely—those pesky plateaus. For anyone who is familiar with lean hybrid training, you know that this fundamental concept is shared by both training philosophies.

The next “key element” of the TACFIT Commando approach is understanding intensity. The authors begin by explaining that perceptions of intensity are going to vary widely from one person to the next. What is intense for one person can be nothing to another.

In regards to perception, TACFIT uses three different variables;

Rate of Perceived Exertion (RPE);
Rate of Perceived Discomfort (RPD);
and Rate of Perceived Technique (RPT).

These are ranked as “No,” “Low,” “Moderate” or “High.”

So here’s how it all ties together in the 7 x 4 training protocol. Your workout schedule will vary from day-to-day, starting with a no intensity day, followed by a low intensity day, followed by a moderate intensity day, which is then followed by a high intensity day every seven days. This pattern is follow for four weeks, which gives you the 7 x 4.

Anonym sa...

The next part of the book is Part 2: Mission Briefing. Here the authors start to get more into the specific techniques that make TACFIT Commando so awesome. Topics covered here include “burst-recover-burst,” which is an adaptation of the Tabata-type intervals. In the following session we start to learn more about the routines themselves. And let me tell you right here—intensity is the name of the game here. For example, the First Commando Mission involves 20 seconds of very high intensity exercise, followed by 10 seconds of rest.

This cycle gets repeated eight times for a total of four minutes. Each day of the “mission,” the training follows this pattern with six different exercises.

This theme is carried on throughout the program. The following sections describe everything you need to know to perform the exercises in the TACFIT Commando style as well as the rest of the program.

http://uploaded.net/file/00yi8fti/TacFit+Commando+2.part1.rar
http://uploaded.net/file/m4l71lrx/TacFit+Commando+2.part2.rar
http://uploaded.net/file/9rmtqzoo/TacFit+Commando+2.part3.rar
http://uploaded.net/file/msd62ywp/TacFit+Commando+2.part4.rar
http://uploaded.net/file/n1zj1tfd/TacFit+Commando+2.part5.rar
http://uploaded.net/file/jjgs56zc/TacFit+Commando+2.part6.rar

Eller –

http://uploaded.net/file/3ql2adt1/TacFit%20Commando%202.part1.rar
http://uploaded.net/file/f9bfxee1/TacFit%20Commando%202.part2.rar
http://uploaded.net/file/jzguhpq9/TacFit%20Commando%202.part3.rar
http://uploaded.net/file/mpnlnhwb/TacFit%20Commando%202.part4.rar
http://uploaded.net/file/fansh17x/TacFit%20Commando%202.part5.rar
http://uploaded.net/file/p73jc97g/TacFit%20Commando%202.part6.rar

PP

Nøtteliten sa...

Dette siste du la ut, PP - er det også del av DVD'en til Sonnon? Jeg ble litt usikker på dette, i og med kommentaren ovenfor refererer til en DVD, mens denne refererer til en bok. Venter boken "Free to move" i posten hvert øyeblikk - har den på e-bok selvsagt, men ville gjerne ha den i papirutgave også :-)

Anonym sa...

så lenken om å fortsette her først etter jeg hadde postet den i forrige kommentarfelt...
Er det vanlig å bli kvalm når man legger om (prøver å legge om) til tradisjonskost. Jeg blir skikkelig kvalm hver eneste gang jeg spiser noe og må virkelig jobbe for å beholde maten i kroppen. Har ikke hatt noe særlig matlyst heller, men akkurat de to siste dagene har jeg følt meg litt sulten og hadde litt matlyst, men ble likevel kvalm etter matinntak. Men har likevel hele tiden prøvd å spise ca hver 3 time. Følger de råd jeg fikk av deg.
Bruker hjemmelaget kraft, egg, upast, hjemmelaget yogurt og tykkmelk, smør litt past. og litt upast, ettersom hva jeg får tak i, og/eller kokosolje, salt, magnesiumspray, spekepølse som inneholder hjerte, fisk eller kjøtt (litt rå, gravet, litt varmebehandlet), litt rå torskelever eller øko kyllinglever (har ikke tatt dette daglig enda, men har fått tak i større mengde i dag, da kommer jeg hvert fall til å bruke det daglig framover) torskerogn, litt honning, potet eller ris, urter. Av og til litt banan, eller eple, hjemmelaget brød som ligner på kefirloff, litt havregryn eller kokosmasse, mandler, men av disse får jeg fort halsbrann eller magesmerter. Litt kokte grønnsaker som jeg tåler helt fint.
Har spist disse matvarene siden høst 2013.

Har ikke begynt å bruke eddik for magen, fordi jeg ikke får tak i upasteurisert. Tenkte skulle prøve meg på å lage den selv… noe tips hvordan jeg kan få til en starter? Ble litt skeptisk til den som Christer selger siden den selges i plastdunk…

Noe jeg gjør feil her, eller noe som kan ha sammenheng med kvalme? (jeg er ikke gravid)

En ting jeg tenker kan være årsak til kvalme, er at jeg har vært dårlig i tarmen i minst ti år, har ikke beholdt noe særlig mat i meg, alt gikk rett gjennom systemet, men det har sluttet ganske fort etter jeg begynte å spise de matemner du anbefaler..

Annelie

Anonym sa...

Den siste kommentaren er den siste delen av en filminfo som antakelig havnet i bloggsøppelmappa. Christer ordner nok opp når han ser saken.

Marc Rogers, "Saving Seeds: The Gardener's Guide to Growing and Storing Vegetable and Flower Seeds"
English | ISBN: 0882666347 | 1990 | EPUB | 185 pages | 5,2 MB

Gardeners are rediscovering the time-honored tradition of seed saving. By growing and storing your own seeds, you can save money; use seeds from plants that have thrived in your particular growing conditions; preserve your favorite strains of vegetables and flowers; and share seeds with family, friends, and neighbors. Marc Rogers offers everything you need to know to successfully raise, harvest, and store seeds for a lifetime of productive gardens.

http://uploaded.net/file/p1lvv2b5
http://k2s.cc/file/52ef3a61d8444/0882666347.epub

PP

Anonym sa...

The Seed Underground: A Growing Revolution to Save Food by Janisse Ray
English | 2012 | ISBN: 1603583068 | ISBN-13: 9781603583060 | 240 pages | EPUB | 0,5 MB

There is no despair in a seed. There's only life, waiting for the right conditions-sun and water, warmth and soil-to be set free. Everyday, millions upon millions of seeds lift their two green wings.

At no time in our history have Americans been more obsessed with food. Options- including those for local, sustainable, and organic food-seem limitless. And yet, our food supply is profoundly at risk. Farmers and gardeners a century ago had five times the possibilities of what to plant than farmers and gardeners do today; we are losing untold numbers of plant varieties to genetically modified industrial monocultures. In her latest work of literary nonfiction, award-winning author and activist Janisse Ray argues that if we are to secure the future of food, we first must understand where it all begins: the seed.

The Seed Underground is a journey to the frontier of seed-saving. It is driven by stories, both the author's own and those from people who are waging a lush and quiet revolution in thousands of gardens across America to preserve our traditional cornucopia of food by simply growing old varieties and eating them. The Seed Underground pays tribute to time-honored and threatened varieties, deconstructs the politics and genetics of seeds, and reveals the astonishing characters who grow, study, and save them.

http://dizzcloud.com/dl/162iXo9
http://k2s.cc/file/52dbf7a773e2d/1603583068.epub

PP

Anonym sa...

Nancy Searle, "Raising a Healthy Rabbit (Storey's Country Wisdom Bulletin)"
ISBN: 1580173241 | 2000 | EPUB/MOBI | 32 pages | 2 MB/1 MB

Raise your rabbit the right way!

Friendly and easy to care for, rabbits make ideal family pets. But how do you keep a pet rabbit happy and healthy? How can you tell if your rabbit is sick? What would you do if it were?

Raising a Healthy Rabbit explains all the essentials of caring for a rabbit, including choosing a rabbit for adoption, the proper way to pick up and carry a rabbit, and setting up the best housing. It also includes vital information on supplying proper nutrition (including when, what, and how much to feed your pet); performing daily, weekly, and monthly health care checks; recognizing and treating common health problems; and stocking a rabbit first-aid kit.

http://uploaded.net/file/8hwx4ty9
http://uploaded.net/file/9v404lxj

PP

Anonym sa...

Connie Isbell, Audrey Pavia - Rabbits For Dummies (2nd edition)
Published: 2009-03-30 | ISBN: 0470430648 | PDF | 320 pages | 30 MB

Your hands-on guide to being a responsible rabbit owner

Want to raise a happy, healthy bunny? This practical guide gives you everything you need to know to successfully adopt, nurture, live with, and love a rabbit. From choosing a rabbit and preparing its home to training, healthcare, and having fun with your bunny, you get a wealth of expert tips that will have your rabbit (and you) hopping with joy!

Jump into bunny basics — decide whether a rabbit is the right pet for you, discover the different breeds, and find out the best places to adopt your bunny

Take care of creature comforts — from housing and grooming to feeding and healthcare, provide the best care for your friend
Practice bunny "psychology" — understand bunny body language and sounds, handle behavior issues, and train your bunny to do tricks and use the litter box
Enjoy the wonderful world of rabbits — play games with your bunny, join clubs and organizations, show your rabbit, and make traveling with bunny easy

Open the book and find:

Informative photos and illustrations
Detailed breed descriptions
How to think like a rabbit
Tips for handling bad bunny behavior
The latest on organic cuisine and homegrown feeding options
Games to play with your rabbit
How to live with an indoor bunny (which is recommended!)
Ten signs that require emergency action
A bunch of bunny resources — from rescue groups to registries to Web sites

http://uploaded.net/file/05t4hzr9

PP

Anonym sa...

Rabbit Production by James I. McNitt, Steven D. Lukefahr, Peter Robert Cheeke, Nephi M. Patton
2013 | ISBN: 1780640110, 1780640129 | English | 314 pages | PDF | 9.05 MB

This new edition of Rabbit Production has been fully updated throughout. Mainly concerning rabbits bred for meat and fur, it also contains practical information on pet rabbits, show rabbits and rabbits used as laboratory animals. Core topics are covered, including rabbit genetics, reproduction, health and diseases, behavior, welfare, fur and meat production, rabbit production in developing countries, slaughter and the marketing of rabbit products. Current areas of interest such as animal welfare and coat color genetics are expanded in the new edition.

An important resource for all those involved in rabbit production, this book is also vital reading for students and researchers of animal science and meat production, as well as the keen amateur rabbit enthusiast.

http://dizzcloud.com/dl/1652ndi
http://uploaded.net/file/wnagxqda

PP

Anonym sa...

Nutrition of the Rabbit, Second Edition by Carlos de Blas, Julian Wiseman
CABI; Second edition | 2010 | ISBN: 1845936698, 1845936930 | English | 336 pages | PDF | 2.75 MB

Rabbit production systems are important providers of meat in many parts of the world due to the species' many advantages, including rapid growth rate and good reproductive performance. They also provide angora wool, and are popular as companion animals. Bringing together international expertise in rabbit production, topics covered in this authoritative volume include digestive physiology, feed formulation and product quality as well as new contributions on innovative feeding strategies, new methods for feed processing, feed management around weaning and the relationship between nutrition and intestinal health.

http://dl.lux.bookfi.org/genesis/456000/eb6af4cb8224469742dbb60ff919cd0c/_as/%5BCarlos_de_Blas,_Julian_Wiseman%5D_Nutrition_of_the_(BookFi.org).pdf

PP

Anonym sa...

Kvalmen er et typisk tegn på at kroppen din jobber med fordøyelsesfunksjonen din. Søk på healing crisis symptoms for mer info

PP

Anonym sa...

Better Homes & Gardens, "Can It!"
English | ISBN: 1118217187 | edition 2012 | EPUB | 240 pages | 52.4 MB

A complete, step-by-step guide to fresh flavors for home canning and preserving

Home canning and preserving is growing in popularity every day. It's easy and a great way to get the most from your backyard garden or farmer's market finds so that you can enjoy seasonal bounty all year long. This follow-up to Better Homes and Gardens You Can Can, gives you fresh, new flavor ideas and combinations to spice up your canning and preserving. Better Homes and Gardens Can It! brings canning and preserving to a whole new level, perfect for new canners looking for contemporary ideas as well as experienced canners wanting to expand their recipes.

Full of delicious recipes and hands-on instruction, as well as gorgeous photography, this is the book you want to add new excitement to canning fruits and vegetables!

Includes more than 100 recipes with simple instructions for success
Features 140 beautiful full-color photographs that showcase the recipes and provide instruction
Bonus chapter of food gifts with simple packaging ideas
For today's growing number of do-it-yourselfers and home cooks who embrace the benefits in-season produce, Better Homes and Gardens Can It! is the source for fresh, new canning and preserving ideas.

http://uploaded.net/file/lsdsnkk0/1118217187.epub
http://cloudzer.net/file/ne236cvg/1118217187.epub
http://longfiles.com/ve23g8lpdlsb/1118217187.epub.html

PP

Anonym sa...

Ken Oster, "Complete Guide to Preserving Meat, Fish & Game"
English | 2011 | ISBN: 1601383436 | 288 pages | EPUB, MOBI | 6,5 MB

For more than 8,000 years humans have been preserving meat and fish through canning, curing, smoking, and freezing, use techniques that remove the moisture and make it possible to keep meat for much longer than its natural shelf life. However, improper preservation of meat leads to more than 40% of all reported cases of food borne illness according to the Center for Disease Control, meaning it is necessary for everyone to carefully, effectively practice safe storage practices and ensure the meat is well preserved.

This book will show any potential meat preserver how to go about the process of storing meat for long term use in a variety of methods, while constantly keeping an eye to the possibility of food borne illness and the loss of freshness. You will learn everything you need to know to start the process of setting aside and preserving your meat, fish, and game. Starting with a series of charts and basic details about different kinds of meat and fish, from venison to beef to salmon, you will learn which animal products store best with which methods, which methods must be avoided, and which diseases are the greatest risk when you store meat. With this information in hand, you will start learning how the freezing, canning, curing, and smoking processes work. You will be given detailed outlines of each process starting with what equipment you will need.

Experts in meat preservation have been interviewed and their insights have been included here to provide a detailed and full overview of everything you can expect in the process. From these interviews, you will start the process of understand what you need to effectively preserve meat products. You will learn what can lead to failure for all four methods, what the best possible storage locations are for each, and what materials should be avoided at all costs. Learn how smoking works and the timelines for every form of storage from the moment the animal is butchered to the moment it needs to be preserved. No matter what kind of animal you are preserving, this book will provide the details you need to effectively store the meat for later use.

Atlantic Publishing is a small, independent publishing company based in Ocala, Florida. Founded over twenty years ago in the company president’s garage, Atlantic Publishing has grown to become a renowned resource for non-fiction books. Today, over 450 titles are in print covering subjects such as small business, healthy living, management, finance, careers, and real estate. Atlantic Publishing prides itself on producing award winning, high-quality manuals that give readers up-to-date, pertinent information, real-world examples, and case studies with expert advice. Every book has resources, contact information, and web sites of the products or companies discussed.

http://uploaded.net/file/nnqdjtnv

PP

Anonym sa...

Fish Grilled & Smoked: 150 Recipes for Cooking Rich, Flavorful Fish on the Backyard Grill, Streamside, or in a Home Smoker by John Manikowski
2004 | ISBN: 1580175023 | English | 264 Pages | EPUB | 20.30 MB

Master fisherman and chef John Manikowski offers seafood lovers 150 succulent recipes for cooking just about anything that swims, including freshwater fish, ocean fish, and shellfish, as well as fish-friendly condiments, sauces, side dishes, and desserts. He even suggests beers and wines that pair well with his dishes. In addition to recipes, you'll find step-by-step instructions for rigging a smoker streamside, operating a smoker at home, and building a full-size backyard smokehouse. You'll even learn which species of fish are best for smoking, and you'll discover the secret of Manikowski's delicious and innovative "soft smoke" method.

http://uploaded.net/file/wvn7rpp8
http://longfiles.com/rk7w148ja4g3/Fish_Grilled_Smoked_Manikowski.epub.html

PP

Anonym sa...

The Essential Seafood Cookbook
Publisher: VJJE Publishing Co. 2003 | Language: English | ISBN: 174045779X | 200 Pages | PDF | 1 MB

No matter how it's prepared, nothing can quite compare to the taste of fresh seafood. Whether it's baked, steamed, or fried, seafood is packed with flavor and nutritional value. Collectors and seafood lovers will be very pleased with this e-cookbook of over 200 simple, yet tasty recipes from the marvellously interesting to the essential basics. Our goal with this cookbook is to provide cooks with all the information they need to easily and properly prepare seafood and serve it with style. Most of the recipes are simple to make, even for cooks whose experience with seafood is limited. We wanted to encourage people to try new ways of incorporating seafood into their diets.

In a study, researchers at the University of Washington in Seattle found that a weekly serving of a fatty fish such as salmon, mackerel, or albacore tuna may reduce the risk of cardiac arrest by 50% or more. While fish and shellfish are generally low in overall fat content, their oils contain a large proportion of polyunsaturated fatty acids known as omega-3 fatty acids, which are thought to reduce coronary spasms and the clumping of blood platelets, among other effects.

This isn't just another book on how to cook fish and shellfish -
it's a total seafood experience!

* Baked Stuffed Shrimp
* Lobster Thermidor
* Oysters Rockefellar
* Wine-Steamed Clams
* Maryland Crab Cakes
* Clams Casino
* New England Clambake

* Coquille St. Jacques
* Deviled Crab
* Shrimp Florentine
* Paprika Scallops
* Sweet and Sour Shrimp
* Mississippi Fried Oysters
* Lobster Newburg

* Shrimp Scampi
* Scalloped Oysters
* Lousiana Shrimp Boil
* Seafood Kabobs
* Coconut Fried Shrimp
* Fried Softshell Crabs
* Scallops and Wild Rice

http://dfiles.eu/files/0lbno8r7g

PP

Anonym sa...

GoldenStarEbooks editors “Seafood recipes"
GoldenStarEbooks.com | 2006 | ISBN: N/A | PDF | 1044 pages | 2,5 Mb

Seafood is an important part of a healthy diet, so much so that the USDA has recommended that everyone should make seafood a major part of there diet. Seafood is high in protein, yet low in fat and contains Omega 3, which has been shown to help prevent heart disease. Just look at the populations of countries whose major diet is seafood and you will see that they are much healthier.

Most people don't make seafood a major part of there diets because they believe seafood is boring or they don't like the taste. This is because they have only tried one or maybe two seafood dishes. But, seafood doesn't have to be boring or not taste good, it's all in the preparation. You can have healthy seafood dishes that taste good with tht Free Ultimate Collection Of Seafood Recipes. Just look at a few of the recipes you will find inside:

And with over 1600 seafood recipes in allin this free recipe ebook, you are sure to find some that will delight your taste buds and make you a healthier person.

http://dfiles.eu/files/3764640

PP

Anonym sa...

James Beard, "James Beard's New Fish Cookery"
1994 | ISBN-10: 0316085006 | MOBI, EPUB | 512 pages | 0,7 + 0,5 MB

A healthful, dramatically simplified book on cooking techniques for preparinglow cholesterol, low calorie seafood, with over 500 recipes.

http://longfiles.com/r10eugkmh39p/0316085006_FishCookery.epub.html
http://longfiles.com/0o1cgbley8l4/0316085006_FishCookery.mobi.html

PP

Anonym sa...

Hei PP.
Min sønn på 10 snorker en del når han sover, og når jeg tenker meg om, tror jeg han har gjort dette mer eller mindre hele livet. Han er også plaget med mye ørevoks. Han klager dessuten over mye "voksesmerter" i beina. Da han var liten var han mye plaget med ørebetennelse, og jeg stolte dessverre på legene, og han gikk på noen antibitotikakurer frem til til han var rundt 4. Han er en skikkelig "drømmer" som lett kan miste konsentrasjonen. Dessuten lesper han litt, selv om dette ikke plager ham nå, vil det kanskje gjøre det senere. Husker du har snakket om massasje tidligere, er det noe å prøve her?
Ellers er han frisk, og synes å ha bra fordøyelse. Han spiser nok ikke like næringsrikt som sin mor, men spiser syrnet brød, spekemat, torskeleverolje, upast smør og melk og ellers er all mat laget fra bunnen. Litt for mye frukt kanskje (1-2 om dagen). Prøver å bruke magnesiumoljen så ofte som mulig, selv om han ikke er så glad i denne.

Så meg: Jeg spiser så nær jeg klarer tradisjonskost, det eneste jeg føler jeg ikke er helt i mål med er innmaten. Men spiser rå lever hver dag. Men i det siste har jeg følt som om jeg har "bomull i hodet". Jeg glemmer alle slags småting. Jeg kan stå på badet og tenke: "jeg må hente hårstikk i vesken". Så går jeg ut i gangen og aner ikke hva jeg skulle. Og dette skjer ganske ofte for tiden. Er også veldig veldig trøtt og sliter med konsentrasjonen. Er det noe jeg kanskje mangler i kosten?
Benedikte

frkgammeldags sa...

Uuugh... Jeg er så kvalm.... Mest på kvelden. Har du noen teorier om svangerskapskvalme snille Pirkern? Magnesium, ferskmelk, kraft og ingefær funker ikke, altså, det funker for kroppen men ikke kvalmen. Melon funker faktisk litt, har ingen anelse hvorfor.. Men jeg kan ikke fortsette å spise melon, den kostet 165.- på meny -sjokkert-

Anonym sa...

Terri Paajanen, "Complete Guide to Drying Foods at Home"
English | 2012 | ISBN: 1601386028 | 288 pages | EPUB, MOBI | 3,2 MB

Food dehydration is not just for prunes and raisins any more; a recent U.S. study revealed that the dried and dehydrated food industry made more than $6 billion in revenue in one year alone. Thanks to advances in technology, dehydrating foods at home has become easier than ever, allowing you to lock in food’s nutritional value while eliminating the water content that causes foods to grow bacteria and mold. Drying foods also gives you a source of raw, nutrient-rich food that is easily available and requires no additional preparation.

The Complete Guide to Drying Foods at Home provides you with all the information necessary for drying fruits, vegetables, meats, herbs, grains, and even dairy products. This book will provide you with instructions on how to dry foods using a food dehydrator and will also offer you simpler alternatives for how to dehydrate foods using an oven, microwave, or even the sun. You will learn what equipment you need to get started and how to properly store your food to ensure optimal freshness. This book also provides you with recipes for any meal of the day, whether you are looking for an easy breakfast alternative or a quick soup you can prepare for lunch. You will even learn how to prepare foods for young children and pets.

Drying your foods will not only provide you with timesaving options for ways to prepare your meals, it will also allow you to reduce the amount of food you throw out each month. Researchers at the University of Arizona found that the average family wastes 14 percent of their food purchases; learning how to dehydrate and store dry foods can ensure the money you spend on groceries will not be thrown out with the trash.

We have spent hundreds of hours interviewing dozens of experts who will provide you with all the information you need to start dehydrating your foods. We’ve spoken with nutritionists and busy parents who advocate drying foods as a way to save time and still prepare healthy meals. This book is filled with delicious recipes and practical tips to help you and your family enjoy the economic and health benefits that dehydrated foods offer.

Whether you are looking for money-saving dinner options or a quick recipe for a high-protein trail mix, The Complete Guide to Drying Foods at Home offers you all the information you need to start cooking and eating smarter.

Atlantic Publishing is a small, independent publishing company based in Ocala, Florida. Founded over twenty years ago in the company president’s garage, Atlantic Publishing has grown to become a renowned resource for non-fiction books. Today, over 450 titles are in print covering subjects such as small business, healthy living, management, finance, careers, and real estate. Atlantic Publishing prides itself on producing award winning, high-quality manuals that give readers up-to-date, pertinent information, real-world examples, and case studies with expert advice. Every book has resources, contact information, and web sites of the products or companies discussed.

http://uploaded.net/file/o4oxxxli

PP

Anonym sa...

Better Homes and Gardens The Ultimate Slow Cooker Book: More than 400 recipes from appetizers to desserts (Better Homes & Gardens Ultimate) By Better Homes & Gardens
English | 2009 | ISBN: 047054032X | 480 pages | EPUB + PDF | 10,6 + 186 MB

You'll never run out of meal ideas for your slow cooker with this massive, photo-filled compendium
The second book in the Ultimate series, following The Ultimate Cookie Book, this giant collection of recipes will keep your slow cooker meals delicious and exciting for years to come. There's way more here than just pot roasts and stews; this book offers recipes for main courses, appetizers, sides, and even desserts and breakfast. With all that, you'll never lack for ideas again!

Nearly 500 pages in length and packed with full-color photos and hundreds of inventive recipes—The Ultimate Slow Cooker Book is a great deal at a great price.

• Includes 400 recipes, including main dishes, appetizers and beverages, soups and stews, side dishes, breakfast, and desserts
• 200 full-color photos and a beautiful design will help inspire your next slow cooker sensation
• Features tips on converting many of your favorite conventional recipes for soups, stews, and roasts so they can be prepared in the slow cooker
• A great big cookbook at a small price

Whether you've been using your slow cooker for years and need new ideas or you're a first-timer looking for easy dinner solutions, this is the ultimate slow cooker book for you.

http://longfiles.com/aq9cwogb698q/047054032X.epub.html
http://uploaded.net/file/k5i98z5h/047054032X.epub
http://longfiles.com/uz3ken7xgl1f/047054032X.pdf.html
http://uploaded.net/file/fneuejsq/047054032X.pdf

PP

Anonym sa...

The Everything Healthy Slow Cooker Cookbook (Everything Series) By Rachel Rappaport
English | 2010 | ISBN: 1440502315 | 304 pages | EPUB + PDF | 1,2 + 1,8 MB

Slow-cooker meals may save you time and energy, but they can also help you pack on the pounds. Thanks to this clever collection of deliciously good-for-you recipes, you can please your palate without sacrificing nutrition--or your waistline! This cookbook serves up hundreds of mouth-watering recipes, including:

• Sun-Dried Tomato and Pesto Dip
• Greek-Style Orzo and Spinach Soup
• Red Wine Pot Roast
• Ginger Caramelized Chicken
• Curried Lentils
• Italian Meatloaf
• Chocolate Crème Brûlée
• Stewed Cinnamon Apples

Popular food blogger and cooking instructor Rachel Rappaport provides full nutritional analyses so you can choose recipes based on calories, fat content, fiber, and more. When you save time and produce healthy meals, you?ll find you can have your pot roast--and eat it too!

http://longfiles.com/l9uk7iwcmn9z/1440502315.epub.html
http://uploaded.net/file/k8r5x6ul/1440502315.epub
http://longfiles.com/4471e86i9e87/1440502315.pdf.html
http://uploaded.net/file/eo20qhx7/1440502315.pdf

PP

Anonym sa...

Better Homes & Gardens, "Better Homes and Gardens Year-Round Slow Cooker Recipes"
English | ISBN: 1118217780 | 2013 | EPUB | 548 pages | 143 MB

Now you can prepare fuss-free slow cooker meals all year long
This book is unlike any other slow cooker book. You'll find delicious year-round fare that you never imagined could come out of your slow cooker. It's true that slow cookers are perfect for simple hearty, comforting winter meals—and you'll find hundreds of tempting traditional and innovative recipes for them. But slow cookers can also produce great dishes—and save you time, effort, and money—throughout the year. This one-stop, comprehensive collection features hundreds of slow cooker recipes—from appetizers to main courses to desserts—that are simple to prepare and satisfying for your whole family to eat.

Includes hundreds of delicious, seasonal recipes, including appetizers and snacks, breakfasts and brunches, soups and stews, casseroles, main dishes, sides, and desserts
Features hundreds of gorgeous photographs offering mouthwatering inspiration
Offers tips, hints, and cooking shortcuts that make prepping and cooking easier and faster than ever
Special icons highlight recipes that are ideal for warm weather
Includes special-occasion menus, from holiday parties to picnics in the park
Whether you're full-time soup lover or just love a meal that's simple and easy to prepare, this is the ultimate soup cookbook for you.

http://uploaded.net/file/juqaia75/1118217780.part1.rar
http://uploaded.net/file/653oxjgb/1118217780.part2.rar

PP

Anonym sa...

Tips -
http://liveneshage.blogspot.com/2014/01/livlige-kommentarfelt.html?showComment=1391453214496#c1219385359821803136

PP

frkgammeldags sa...

Aha.. Salt... Karbohydrater.. Jeg har ikke fulgt godt nok med i timen.... Hadde ikke fått med meg alle linkene heller. Takk

Nøtteliten sa...

Jeg må bare spørre PP - angående dette med pektin og opptak av vitaminer og mineraler. Dersom pektin hindrer opptak, er det da lurt å blande salt med presset sitronsaft slik det ble beskrevet i Kraftmammabloggen for en liten tid tilbake?

Har lest noen gamle blogginnlegg fra Et liv i balanse i dag, og ser at man frarådes å f.eks spise eple/drikke eplejuice rett etter inntak av rå lever, fordi pektin hindrer opptak av næringsstoffer fra levra. Det kom også frem at sitrusfrukter inneholder en del pektin.

Anonym sa...

Jeg aner ikke da jeg ikke kjenner til mengde pektin i sitronsaft.

For akkurat lever sin del så er lever den beste kilden til B12, og pektin binder b12 i tarmen. Slik at pektinrik mat ikke bør spises sammen med lever og andre B12 kilder ved mangel. Pektin binder flere mineraler, og andre vitaminer, men dette er ikke et problem så lenge kosten som helhet er næringsrik, samt at man ikke konsumerer pektinrik mat i alle måltider.

PP

Nøtteliten sa...

Ok. Anne Ma skriver i et gammelt blogginnlegg om hjemmelaget sportsdrikk at sitrusfrukter er supert for elektrolyttbalansen (og at salt = elektrolytter). Den gangen tok jeg det for gitt at hun fikk denne informasjonen fra deg, og vi har brukt denne sportsdrikken en del + jeg tenkte også da at det var lurt å røre ut 1 ts salt i litt sitronjuice og bittelitt vann for å drikke som en shot i den hensikt å få i seg nok salt.

http://senseoflife.blogg.no/1359325667_hjemmelaget_sportsdri.html

Så det er først og fremst salt det er snakk om her, og ikke lever (men selvsagt også nyttig å vite at man bør unngå inntak av pektin sammen med lever). Uansett er det jo bortkastet å drikke salt sammen med sitronjuice dersom sitronjuicen forhindrer opptak av mineraler fra saltet. Inntil nå trodde jeg at sitronjuice bedret opptaket i og med dette "citrusfrukter er supert for elektrolyttbalansen", men ble jammen usikker etter at jeg leste igjennom noen gamle bloggkommentarer i dag.

Ellers hadde du lagt ut noen lenker til sider hvor man kunne finne pektinnivå i ulik frukt, så jeg vil selvsagt gå inn der for å sjekke mer. Men tror jeg dropper sitronjuicen inntil videre.

Og helt til slutt - frem til nå har jeg brukt myse med tanke på å bryte ned pektin i f.eks eple, tomat, bær o.l. Lar ligge i vann med litt salt og myse over natta - og minnes du også har sagt at det ikke er nødvendig å skrelle tingene først. Er det tilstrekkelig med vann m/litt myse og salt over natta for å bryte ned pektin?

Anonym sa...

Jepp!

PP

Anonym sa...

Hvordan kan mysen trenge inn og bryte ned pektinet dersom eple eller for eksempel tomat ikke skrelles eller deles opp? Undrende

Anonym sa...

Annelie: Hiv deg rundt og få tak i eplecidereddik. Hvis du ikke får tak i økologisk sådan, ville jeg startet med vanlig Heinz, inntil du får tak i økologisk. Jeg har svart deg litt mer utførlig på forrige blogg, der du har lagt inn samme spsm, men ser at dialogen er flyttet hit. Hilsen Berit

Anonym sa...

Hvor mye frukt bruker du i forhold til vann, ekikk, og salt? Kankje jeg må gjør dette når jeg skal lage blåbærsaft. Jeg hadde tenkt at siden blåbær var lav i pektin at det ikke gjorde noe men jeg vil sikre optimal b12 opptak.

Når det gjelder sitronjuice så har jeg laget en fantastisk melkesyregjæret juice av sitroner, appelsiner og bringebær (men du kan bruke alt mulig frukt.) Det som var bra var at barna mine likte det, og til de grader, at de slåss over det! Jeg ble veldig overrasket fordi særlig sønnen min er glad i SØT og dette her var absolut ikke søt...

3 kopp moset frukt
3 kopp vann
9 gram salt

Ha alt oppi et glasskruke med lokk, vent 3 dager, sil og drikk. Hvis du har det i en flip top flaske får du litt kullsyre.

-E

Nøtteliten sa...

Nå har jeg lest igjennom de lenkene du tidliger har lagt ut på pektin, PP - det jeg kan finne er at sitrusfrukter har høyt innhold av pektin, men det refereres imidlertid kun til skall og fruktkjøtt, og ikke selve juicen. Min konklusjon blir uansett at dersom jeg skal "shåtte" salt, så dropper jeg sitronjuicen og rører heller ut i litt vann sammen med ferskrevet ingefær. Ingefæren river litt på smak, men tar uansett vekk mye av saltsmaken - og ingefær er vel en smart ting å få i seg i alle tilfelle ;-)

E: Spør du meg? Jeg pleier stort sett bare å myselegge f.eks poteter, gulrøtter osv. som vi skal ha til middag, eller eventuelt andre grønsaker hvis jeg skal lage en suppe. Har bare grønsakene i en bolle med vann (med skall og alt), hiver oppi kanskje 1 ts salt og en god dæsj myse - rører litt rundt, legger over en tallerken for å holde grønsakene nede i vannet, og lar stå til jeg skal bruke det neste dag.

Når det gjelder bringebær kjører jeg denne i blender med litt vann, siler gjennom en nøttepose e.l. og har i en dæsj myse i selve bringebærjuicen, som jeg lar stå over natta. Har ikke pleid å ha i salt her, men det bør jeg kanskje?

Juicen din høres spennende ut, E!

Nøtteliten

Nøtteliten sa...

Legger man en potet eller tomat i vann, så vil nødvendigvis vannet trenge inn i poteten eller tomaten. Prøv også å legge et eple i vann over natta, og du ser at eplet har blitt mer "vassent" selv helt inn til kjernen. Ellers så tror jeg også mye av pektinet sitter i selve skallet. Dette gjelder i alle fall for enkelte frukter og grønnsaker.

Anonym sa...

Så det myse/salt vannet vil "ta knekken" på både fytinsyre og pektinet?

-E

Anonym sa...

Hei Nøtteliten,

Ja, jeg spurte deg. :) Tusen takk for svaret! Bruker du da å bløtlegge de tingene i minst 24 timer da?

Angående å ta innta salt. Jeg hørte om Sole for noen uker siden og har prøvd det: http://wellnessmama.com/12158/make-sole/
Jeg syntes at det er annerledes og godt. Merkelig nok så smaker den ikke så salt.

Jeg tror at det du gjør med bringebærsaften er å bli kvitt pektinet men når jeg ha det på benken i 3 dager så blir det både kvitt pektinet og fermentert. Det blir en annen smak vil jeg tro. Etter fermentering er det ikke lenger noe søt smak, smaken har endret seg dramatisk til noe ganske kraftig surt.

-E

Anonym sa...

Ok, så bra gjelder det samme gulerøtter og andre harde grønnsaker som for eksempel kårabi?
Undrende

Nøtteliten sa...

Dere, nå er ikke jeg noen ekspert på dette - og jeg finner selvsagt ikke igjen direkte sitat fra PP angående dette, men jeg mener han har sagt at melkesyregjæring - om så bare over natta - alltid er en god ting i forhold til antinæringsstoffer som f.eks fytinsyre, pektin, fiber i frukt/grønt/bær. Når det gjelder kålrabi så tilhører denne korsblomstfamilien, noe som ikke er så heldig spesielt med tanke på hypotyerose. Her tror jeg PP har sagt at man bør koke kålen først, så melkesyregjære. Vi spiser sjelden grønnsaker fra korblomstfamilien, og når vi en sjelden gang gjør det så myselegger jeg med salt som beskrevet ovenfor uten å brye meg med å koke først - i og med det er så sjelden vi spiser det. Men som sagt - dette er mine tanker/rutiner rundt dette, og ikke noe sitat fra PP. Jeg bare gjør det jeg mener jeg har forstått er best/ok. :-)

Nøtteliten sa...

PP - i og med vi bruker poteter og ris som kilde til karbohdyrater, og siden langtidsheving av brøddeig med myse og salt fører til en prosess hvor det ikke lenger vil være noe særlig karbohydrater i det ferdige bakverket - vil myselegging av f.eks poteter og ris føre til at disse matemnene mister sitt nivå av karbohydrater?

Anonym sa...

Antakelig ikke fullstendig, og det avhenger av både gjæringslengde så vel som hvor mye av potetene som påvirkes av myse/saltblandingen. Kutter du opp potetene i terninger eller biter, blir påvirkningen større.Ris gjæres raskt.

Eller du kan mose, som i oppskriften her -
http://www.thehealthyhomeeconomist.com/video-fermented-potatoes/

PP

Anonym sa...

Snorkingen kan indikere flere årsaker. Har han også søvnapnè? Og vet du i hvor stor grad han puster med munnen, også i våken tilstand?

Har han problemer med å puste normalt mens han sover er dette i seg selv nok til å gi såkalt mentale/psykiske problemer, inkludert atferds og lærevansker, konsentrasjonsvansker, hukommelsesproblemer, etc

De andre symptomene du oppgir viser enten mangel på næringsstoffer som er en del av øregangen, eller som deltar i regulering av ørevoks, hvor vitamin A, B vitaminer og sink er nøkkelnæringsstoffer (og kalsium og magnesium for voksesmertene), og/eller at han har mage-tarmproblemer. I begge tilfeller vil tradisjonskost helbrede årsaken(e). Det er gjerne en god ide å sjekke nakke og øvre del av ryggen hos kiropraktor eller osteopat, slik at eventuell holdningsfeil og spenninger kan finnes og gjøres noe med. Massasje av nakke og øvre del av ryggen vil nok bidra om den er dyp nok, slik at eventuelle muskelspenninger løsner om de er for stramme, eller strammes om de er for slappe.

Magnesiumoljen kan også brukes innvortes som tillegg til utvortes, og da 5-10 sprut i et lite glass vann. Og da ikke klorvann

Symptomene du oppgir for deg selv kan også ha flere årsaker. Hvor lenge har du spist rå lever, og hvilke kilder har du til magnesium og sink?

PP

Anonym sa...

Hei PP,

Stemmer det at melk kefir trenger å stå på benken i 3 dager for å klippe opp alt kaseinet? Hvis man lager gamledagers surmelk ved å la ferskmelk stå i et glass med lokk på benken hvor lenge burde den stå for å ufarliggjør kaseinet. Tenker at temperaturen kan ha noe å si?

-E

Anonym sa...

2-4 dager i romtemperatur, avhengig av temperaturen. Lokket må ikke være tett/fastskrudd, med tanke på kullsyredannelsen.

PP

Anonym sa...

Nå er det satt opp lapper i barnehagen: Vannkopper

Hva kommer vannkopper av? Og hva skal jeg gjøre for at mine barn ikke blir smittet. Og hvorfor er det slik at de fleste bare får det èn gang? Hvis det skyldes vitamin/næringsmangel, så burde man jo kunne få det flere ganger? Eller er det noe jeg har mistet i logikken din?

Umulius propellus

Nøtteliten sa...

Takk for moseoppskrift. Sukk, og dobbeltsukk - disse karbohydratene som forsvinner som dugg for sola hver eneste gang man forsøker å komme opp med noe lurt for å bli kvitt o' akk disse antinæringsstoffene. Politimester Fix - kan du vennligst fortelle meg hvor karbohydratene blir av? Tror jeg blir nødt til å lene meg litt tilbake og slappe av på poteter - jeg satser på at det er tilstrekkelig karbohydrater og minimalt med antinæringsstoffer slik jeg tilbereder dem - og fett er jo dessuten ofte et godt triks, er det ikke? Jeg pleier gjerne å mose velkokte poteter med masse smør, salt og pepper. Prøvde forresten med melkekefir en gang, men det ble for surt for Lillegutt. Uansett - hvis jeg ikke slapper av på disse karbohydratene snart nå så ender jeg med å bli breatharian - og da bi' de ikkje nåkka meire iskrem på mæ heller.

Nøtteliten sa...

Hvis jeg skal ha grønsakene/tingene til middag dagen etter, så legger jeg i bløt kvelden før og lar det stå frem til jeg skal bruke det. Dermed blir det ikke 24 timer, og noen ganger setter jeg over middagen tidlig på dagen også for langtidskoking.

Takk for lenke til Sole. Får man i seg nok salt ved å ta Sole tro? Tenker jeg fortsetter en stund med 1 ts i lite glass vann sammen med ingefær, så får jeg se hvordan det går.

Ja, jeg har myse i bringebærjuicen for å bli kvitt pektinet. Jeg bruker denne juicen for å lage melkekefir til sønnen min, og det er kun for smak jeg bruker den :-)

Anonym sa...

For så små poder er vel vannkopper betydelig bedre enn ølglass?

De symptomene som er rasket sammen under merkelappen vannkopper skyldes mangel på enten vitamin A eller D, eller på en kombinasjon av mangel på et av disse vitaminene sammen med vitamin B1/tiamin. Eller på næringsstoffer som bl.a magnesium, sink og flere B vitaminer, som A og D trenger for å virke i kroppen.

Det er vanligere enn rapportert i media å oppleve denne tilstanden gjentatte ganger, også i voksen alder. Symptomene er imidlertid ikke alltid identiske, slik at det som kalles vannkopper første gangen kroppen er i kjemisk ubalanse gjerne kalles f.eks helvetesild, kopper, og liknende neste gang den samme ubalansen oppstår.

Den utløsende årsaken er ofte tungmetaller i vaksiner eller sprøytegifter, eller kjemikalier i enkelte medikamenter, især kortikosteroider som på forskjellig vis binder og tapper kroppen for de ovennevnte næringsstoffer.

PP

Anonym sa...

Nok salt ja, men det er kun mennesker med natriummangel som har godt av sole. Husk at dem som står bak oppskriften er svindlerne bak himalayasalt. Av alle de helseegenskaper som listes opp for sole, og som faktisk er dokumentert (dvs som ikke er oppdiktet av dem som selger himalayasalt), så gjelder alle for vanlig havsalt.

Pirkepetter

Anonym sa...

PP: Er det greit å gi høns kornskall (maler mitt eget korn, så det er restene etter jeg sikter det) i blandet myse og vann?
Gakk

Nøtteliten sa...

Takk for påminnelse om Himalayasalt. Selv bruker jeg aldri dette, kun uraffinert havsalt. Men gjelder det samme for havsalt, at det kun er mennesker med natriummangel som har godt av sole? Jeg vil vel egentlig tenke at dette sole er det samme som å ta en "shot" med 1 ts uraffinert havsalt i litt vann - så spørsmålet mitt blir da egentlig: Er det bare mennesker med natriummangel som har godt av en slik saltshot?

Anonym sa...

Det er ikke et fullstendig måltid næringsmessig sett, men går fint sammen med andre matemner som kompletterer næringssammensetningen i skallene

PP

Anonym sa...

I hovedsak natriummangel, og til en viss grad magnesiummangel. Ikke så mye fordi salt inneholder mye magnesium (hvilket det gjør, men du må spise mye salt for at magnesiuminnholdet skal bidra nevneverdig til magnesiumnivåene i kroppen), men mer fordi natrium regulerer hormoner som ellers ville øke tapet av bl.a magnesium via økt vannlating

PP

Anonym sa...

Takk for svar. Blandet også i litt fettrester og kjøttrester etter kraftkoking, ser ut som om de likte det.
Gakk

Anonym sa...

@PP takk for svar! da fortsetter jeg bare som jeg gjør.

@ Berit takk takk, fint å høre erfaringer fra andre. Da skal jeg begynne med Heinz sålenge jeg ikke har noe annet!

det er fint at det nevnes innimellom at lokket må sitte løst under melkesyregjæring, dette gikk jeg klipp av som nybegynner, og det ble en ganske så eksplosiv slutt på det hele... he he

Annelie

Anonym sa...

Men hvordan er det med dette med barnesykdommer? Jeg trodde mange av de var en naturlig del av barnas utvikling? Er det sånn da at et velernært barn aldri vil bli syk noensinne? Line

Nøtteliten sa...

For å avhjelpe PP litt, her er noe han har skrevet om temaet tidligere. Kilde: http://senseoflife.blogg.no/1361883611_mennesket_er_ikke_bar.html

NN, influensa er normalt en naturlig selvreguleringsfunksjon, ofte avgiftningsreaksjon. Men kan også skyldes næringsmangel, kjemikaliebelastning, tilsetningsstoffer histaminreaksjoner, hypotyreose, kroniske betennelsestilstander, med mer.

Spørsmålet ditt er feil, da du forutsetter at meslinger er noe galt, og noe man kan få. Meslinger er en helt naturlig selvreguleringsfunskjon, som regel satt i gang av kroppen selv, og er en oppgradering av barnets immunfunksjoner. Barn som har hatt meslinger har av den grunn, i følge forskning, f.eks mindre astma, såkalte allergier, og eksemer, samt psoriasis enn barn som enten ikke har hatt meslinger, eller som har blitt vaksinert.

Med tanke på at eksistensen av virus har vært motbevist i mer enn 20 år (av professor i genetikk, Barbara McClintock ? hun fikk nobelsprisen i 1983 for sin oppdagelse), og såkalte virus egentlig er kroppens egne nydannede genkombinasjoner som den bruker til å regulere sine funksjoner med, så sier det seg selv at det såkalte meslingviruset, som for øvrig aldri har blitt isolert (søk på measles virus stefan lanka), er en av kroppens genkombinasjoner som den bruker til å sette i gang de kjemiske forandringene som gir de symptomer legene kaller meslinger.

Nøtteliten sa...

NN, svaret er mer komplekst enn som så, og forutsetter et annet syn på dette med sykdom. I følge legemiddelindustrien så er symptomer tegn på degenerasjon og såkalt sykdom, og fra der av går det den veien høna sparker om man ikke blir ?behandlet? med kjemikalier. Dvs medikamenter, vaksiner, radioaktiv stråling eller giftige substanser/kjemoterapi. Legevitenskapens syn på det hele er mao at symptomer er tegn på at ting går galt.

Opprinnelig var det imidlertid to ?leirer? innen vitenskapen, hvor den som fulgte og promoterte det ovenstående paradigmet fulgte legemiddelindustrien og dennes kjemikaliebaserte kurer, basert på kjemikalier som griper inn i diverse prosesser i kroppen for å blokkere eller maskere de symptomer disse gir. Altså undertrykking av symptomer, heller enn å gjøre noe med disses årsaker.

Den andre mente forskningen viste noe helt annet, hvilket var at symptomer egentlig var tegn på en kropp som bedrev aktiv selvregulering av sine kjemiske prosesser og systemer henimot oppgradring av sitt funksjonsnivå. Altså omtrent som at etter den sure svie så kommer den søte kløen, og ikke motsatt. Moderne forskning utenom legevitenskapen har gang på gang bekreftet dette siste helseparadigmet, men i dag er det kun legemiddelindustriens symptombaserte degenerasjonsparadigme som står som eneste alternativ.

Faktorer som næringsmangel eller overvekt, kjemikaliebelastning, konsum av matemner som forårsaker betennelser, etc, hormonelle forandringer, m.m kompliserer bildet ytterligere. Normalt og ideelt sett vil en kropp oppgradere seg selv og sitt funksjonsnivå uten at det merkes av kroppens eier. Men de ovennevnte faktorer kompliserer denne prosessen, da kroppen gjerne mangler næringsstoffene den trenger for å fullføre oppgraderingsprosessen. Eller den kommer ikke engang i gang med selve prosessen.

Involvert i dette bildet er det gjennomdokumenterte faktum at alle helseproblemer, fysiske som psykiske, egentlig skyldes næringsubalanse og/eller kjemikaliebelastning, men hvor legemiddelindustrien og legevitenskapen kontinuerlig har diktet opp udokumenterte årsaker som avledning fra de egentlige årsakene. Den såkalte skolemedisinen har alltid vært styrt og kontrollert av den katolske kirken, og som jo alltid har vært opptatt av å kontrollere folket, og undertrykke alt som kirken ikke ha noe av. Selv i dag eies de fleste institusjoner og utdanningsanstaler for leger, veterinærer, tannleger, etc av den katolske kirken. Ut fra den religiøse påvirkningen av legemedisinen har vi fått paradigmer som født med genetiske defekter, fra kirkens født i synd. Og at såkalte virus og bakterier, etc kan forårsake sykdom via såkalt infeksjon, som speiler kirkens syn på det urene kjødet, utsatt for all slags degenerasjon og lyster og laster så lenge det ikke kontrolleres av det rene og uplettede sinnet, fokusert på Gud og kirken. Kirkens syn på dette med besettelse av demoner, djevelens tanker versus å tenke selv og å stille spørsmål ved tingenes orden, fristelser og på naturlige og livsbekreftende aktiviteter som sex, etc, samt på rasehygiene, har på samme måte endt med å bli grunnlaget for den rasehygienebaserte pseudovitenskapen psykiatri/psykologi.

Nøtteliten sa...

Vi har mao en etablert religion-industri som promoterer et paradigme basert på degenerasjon og fordervelse, og hvor leger og prester opphøies som autoriteter og som dem som sitter på alle svar. Prestene lover frelse, og legene lover kur. Man skal ikke tenke selv, eller gjøre noe selv, men gjøre som man blir fortalt og holde kjeft. Vi er underdanige legene og prestene, og vet ikke noe selv, og har ikke evne til å tenke selv eller finne ut av ting selv. Uttaler vi oss om noe som helst blir vi fnyst av, ignorert eller latterliggjort.

Og den andre leiren innen forskningen, hvor man anså kroppen som et levende mirakel, kapabel til å ta vare på seg selv og å helbrede seg selv for hva det skulle være, har konsekvent blitt undertrykket og ignorert av både kirke og industri. Og denne foreningen av kirke og industri er hva man i dag kaller helsemyndigheter.

Jeg tilhører den leiren som ser symptomer som tegn på en kropp som vil oppgradere seg selv, og som enten klarer dette helt av seg selv, eller som trenger assistanse til dette via kostholdet og evt bruk av urter, fysisk manipulasjon, massasje, trening, etc. Feber f.eks, anses som en helbredsreaksjon, og som et tegn på at kroppen jobber med noe, og heller enn å undertrykke feberen hjelpes kroppen i dens arbeide via kosthold, urter, fysiske øvelser, etc.

Vaksiner inneholder ikke noe positivt, og logikekn bak har blitt motbevist i mer enn hundre år av den seriøse vitenskapen. Moderne forskning har også slutt hull på logikken bak antitoffer gjentatte ganger, slik at vaksineparadigmet har vært plukket fullstendig fra hverandre i mange tiår.

Nøtteliten sa...

Alt som er postet ovenfor er direkte sitat fra PP, men spørsmålene fra leseren er ikke tatt med. Gå til kilde for å lese hele tråden, inkludert spørsmnålene: http://senseoflife.blogg.no/1361883611_mennesket_er_ikke_bar.html

PP: Siden jeg ikke vet om du synes det er ok eller ikke å kopiere inn ting du har sagt tidligere, så må jeg bare tilføye at hensikten er å hjelpe litt iom det du har sagt tidligere om mye å gjøre. For all del - arrester meg på dette hvis det ikke er ok! :-)

Anonym sa...

The Primal Blueprint: Reprogram Your Genes for Effortless Weight Loss, Vibrant Health, and Boundless Energy By Mark Sisson
English | 2009 | 283 Pages | ISBN: 0982207700 | EPUB | 17 MB

Combining modern genetic science and evolutionary biology, The Primal Blueprint dispels a number of the myths that modern medicine and conventional wisdom have come to accept as fact. Author Mark Sisson takes the reader on a fascinating journey through human evolution, comparing the life and robust health of our hunter-gatherer ancestors with a day in the life of a modern family - exposing potential health issues that arise from trying to do the right things living in the 21st century.

Sisson offers a solution in 10 empowering "Blueprint Lifestyle Laws" that can help us reprogram our genes away from disease and pain towards a direction of effortless weight loss, vibrant health and boundless energy. The reader learns how the right high-fat diet can actually help one lose weight; how popular low-fat, grain-based diets might trigger illness, disease, and lifelong weight gain; why doing too much cardio exercise might actually suppress the immune system and how some of today's most common medications might make a health condition even worse. The consummate book on "Paleo" or "Primal"

http://uploaded.net/file/7q34oeh1/0982207700.epub

PP

Anonym sa...

Lierre Keith, "The Vegetarian Myth: Food, Justice, and Sustainability"
English | 2009 | ISBN: 1604860804 | 320 pages | EPUB | 1,5 MB

Part memoir, nutritional primer, and political manifesto, this controversial examination exposes the destructive history of agriculture—causing the devastation of prairies and forests, driving countless species extinct, altering the climate, and destroying the topsoil—and asserts that, in order to save the planet, food must come from within living communities. In order for this to happen, the argument champions eating locally and sustainably and encourages those with the resources to grow their own food.

Further examining the question of what to eat from the perspective of both human and environmental health, the account goes beyond health choices and discusses potential moral issues from eating—or not eating—animals. Through the deeply personal narrative of someone who practiced veganism for 20 years, this unique exploration also discusses alternatives to industrial farming, reveals the risks of a vegan diet, and explains why animals belong on ecologically sound farms.

http://longfiles.com/sdo1m45dm6a2/1604860804.epub.html
https://filepost.com/files/am9am1e2/1604860804.epub

Pdf –
http://dfiles.eu/files/12gwr9ep9

PP

Anonym sa...

The Complete Slow Cooker Cookbook: Essential Recipes for Hearty and Delicious Crockery Meals, Menus, and More by Wendy Louise
Sourcebooks | 2008 | ISBN: 1402214081 | English | 272 pages | EPUB + MOBI | 0.60 MB + 0.80 MB

REDISCOVER THE JOYS OF FAMILY DINNERS AND TOGETHERNESS

Slow cookers are for more than soups and stews. Slow cooking is bringing thousands of families back to the dinner table for hearty, homey dinners that are delicious, nutritious, and easy to prepare.

The Complete Slow Cooker Cookbook is filled with more than 200 slow cooker favorites the entire family will love, with easy recipes for:

APPETIZERS
BEVERAGES
SIDE DISHES
SOUPS
STEWS
MAIN COURSES
HOLIDAY FOODS
DESSERTS
GARNISHES

Author and crockery connoisseur Wendy Louise also shows you how to revive recipes long buried in your recipe box and bring back memories of Grandma's cooking, with instructions for converting heirloom "from scratch" recipes into delicious slow cooker creations of your own.

Families love coming home to the aromas of these hearty, slow cooked meals that are a breeze to prepare with no mess and no stress. For experiences cooks and newcomers alike, The Complete Slow Cooker Cookbook is the perfect guide to the delicious world of family style, slow cooked crockery meals.

http://longfiles.com/wme3sv7yhqzf/Complete_Slow_Cooker_Cookbook_-_Wendy_Louise.epub.html
http://filepost.com/files/4349m379/Complete_Slow_Cooker_Cookbook_-_Wendy_Louise.epub/
http://longfiles.com/s3ryh1oerni7/Complete_Slow_Cooker_Cookbook_-_Wendy_Louise.mobi.html
http://filepost.com/files/a8934cfe/Complete_Slow_Cooker_Cookbook_-_Wendy_Louise.mobi/

PP

Anonym sa...

Victoria Shearer, "Slow Cooker Classics from Around the World"
English | ISBN: 141620637X | 2011 | EPUB | 160 pages | 2 MB

Cookbook author Victoria Shearer searched the globe for slow-cooked culinary classics and converted them for use in the modern-day slow cooker. A wonderful tool for today's families, the slow cooker slowly cooks ingredients to mouthwatering perfection giving the cook time to do other things. Choose from delectable dishes of all flavors and varieties, including Italian sauces and pasta dishes, French stews, Moroccan tagine, Indian curries, regional chilis, and many more. Includes recipes for soups, sauces, main dishes, side dishes, snacks, and desserts.

http://uploaded.net/file/m961kffp/141620637X.epub

PP

Anonym sa...

The French Slow Cooker By Michele Scicolone
2012 | 240 Pages | ISBN: 0547508042 | EPUB | 9 MB

Plug it in and Cook with French Flair

“I’d bet that if French cooks could get their hands on Michele Scicolone’s French Slow Cooker, which is filled with smart, practical, and convenient recipes, they’d never let it go.” — Dorie Greenspan, author of Around My French Table

With a slow cooker, even novices can turn out dishes that taste as though they came straight out of the kitchen of a French grandmère. Provençal vegetable soup. Red-wine braised beef with mushrooms. Chicken with forty cloves of garlic. Even bouillabaisse. With The French Slow Cooker, all of these are as simple as setting the timer and walking away. Michele Scicolone goes far beyond the usual slow-cooker standbys of soups and stews, with Slow-Cooked Salmon with Lemon and Green Olives, Crispy Duck Confit, and Spinach Soufflé. And for dessert, how about Ginger Crème Brûlée? With The French Slow Cooker, the results are always magnifique.


http://longfiles.com/re2j6x4yg9vv/The_French_Slow_Cooker.epub.html
http://filepost.com/files/aa92816e/The_French_Slow_Cooker.epub/

PP

Anonym sa...

Stephanie O'Dea, "Make It Fast, Cook It Slow: The Big Book of Everyday Slow Cooking"
English | 2009-10-13 | ISBN: 1401310044 | 464 pages | EPUB | 1.27 mb

Make It Fast, Cook It Slow is the first cookbook from Stephanie O'Dea, the extremely popular slow cooking blogger: affordable, delicious, nutritious, and gluten-free recipes to delight the entire family.

In December 2007, Stephanie O'Dea made a New Year's resolution: she'd use her slow cooker every single day for an entire year, and write about it on her very popular blog. The result: more than three million visitors, and more than 300 fabulous, easy-to-make, family-pleasing recipes, including: Breakfast RisottoVietnamese Roast ChickenTomatoes and Goat Cheese with Balsamic Cranberry SyrupFalafelPhilly CheesesteaksCrme Brulee and much more. Make It Fast, Cook It Slow is the perfect cookbook for easy, quick prep, inexpensive ingredients, and meals that taste like you spent hours at the stove.

http://longfiles.com/x1yx8fzt0ot1/1401310044_MakeFast.epub.html
http://uploaded.net/file/xk1p7gt2

http://longfiles.com/cv9pvd3z8ari/1401310044_MakeFast.mobi.html
http://uploaded.net/file/9fns7w06/1401310044.mobi

PP

Anonym sa...

Mark Sisson, "The Primal Connection: Follow Your Genetic Blueprint to Health and Happiness"
ISBN: 0984755101 | 2013 | PDF | 300 pages | 5 MB

Are You Hyperconnected ... and Disconnected? The frenetic pace of modern life distracts us from a painful truth: we are disconnected. Disconnected from our DNA recipe, forged through the selection pressure of human evolution, to enjoy health, happiness, and peace of mind. Horns, office chatter, and whirring machines batter our ears with incessant noise. Artificial light and digital stimulation overstress our nervous systems day and night. Traffic jams, long lines, interruptions, distractions, and big egos pervade daily life in such a manner that we don't even realize the piece--or rather the peace--that's gone missing.

In The Primal Connection, Mark Sisson, the leading voice in the Evolutionary Health movement, and bestselling author of The Primal Blueprint, presents innovative, step-by-step guidelines to reconnect you with the hard-wiring of the human brain, trigger the release of feel-good hormones, and promote optimal gene expression. The Primal Connection is about setting your own daily pace, redefining your core values, and making time for play, for thrilling adventures, for quiet reflection, for friends and family, and for optimal rest and rejuvenation--while still enjoying the comfort and convenience of modern life!

Time To Get Primal!

*Go barefoot--cures foot and back pain
*Play in the dirt--boosts mood and immune function
*Wear sunglasses at night--promotes sound sleep
*Family before Facebook--strengthens your inner circle
*Commune with nature--relieves stress at the biochemical level
*Power down when you should--learn to single-task
*Cultivate an attitude of gratitude--appreciate simple gifts, roll with punches
*Redefine wealth--includes free time, fun, and fitness too

http://uploaded.net/file/3qipfx7l
http://uploaded.net/file/1s0sq7vg
http://cloudzer.net/file/mb9z3sdq
http://dfiles.eu/files/nt4l2a2jz

Epub –
http://uploaded.net/file/wqb5qofw/0984755101.epub

PP

Anonym sa...

For dem som foretrekker pdf, eller som ikke liker å måtte bruke Calibre og andre E-bokleseprogrammer for å lese epub-bøker -

AniceSoft EPUB Converter 9.2.1 + Portable | 55/57 Mb

EPUB Converter is a tool that offers an easy, efficient and quick way to help you convert EPUB files to other formats, and vice versa. EPUB converter makes it possible to read your Adobe or Kindle books on other devices like Android, iPhone, Sony reader.

It supports a variety of ebook format conversion: as EPUB to PDF, MOBI to EPUB, Kindle to PDF, TXT to EPUB, etc. In the converting process, this software will remain the text, list, images, hyperlinks and CSS layout of your books.

Also, it supports batch conversion mode which enables users convert up to 100 files simultaneously in order to satisfy the time-saving requirement mostly.

It includes (All-In-One):

EPUB to PDF Converter
PDF to EPUB Converter
EPUB to MOBI Converter
MOBI to EPUB Converter
MOBI to PDF Converter
PDF to MOBI Converter
Kindle to PDF Converter
PDF to Kindle Converter
AZW to PDF Converter
PDF to AZW Converter
EPUB to DOC Converter
EPUB to TXT Converter

http://rapidgator.net/file/15f9fe3c097d119bef67c8aafc3be10d/EPUB_Converter_9.2.1.rar.html?referer=http://avaxhome.cc/software/portable_software/AniceSoft.EPUB.Converter.9.2.1.html
http://uploaded.net/file/sylq6evs
http://keep2share.cc/file/6da172be40adc/EPUB_Converter_9.2.1.rar

PP

Anonym sa...

God søndag PP,
den ene tyggejekselen min nede litt foran er blitt litt 'løs'de siste dagene, ( den kan vippes bittelitt frem og tilbake, altså ikke at den er i ferd med å ramle ut eller slikt) Spiste noen harde drops på fredag, og det var det nok som har gjort utslaget, ( aldri tygg drops, notat til selvet)- den er litt høyere enn resten av flaten så den har nok fått seg noen kraftige dytt.Hva kan jeg gjøre for å få fortgang på festet igjen ? (Føler at kosten er bra i utgangspunktet for tennene med fettløselige vitaminer og mineraler inkl kalsium fra ost/kefir, men har jo vært i minus ernæringsmessig lenge fra før i tiden før bra kost, så det har jo mulig litt å si for situasjonen.,skyller med mag.spray og kokosolje 4-5 ganger pr uke, mag-fotbad 5-6 ganger pr uke, det eneste jeg ikke får i meg mengder av, er salt, men såklart noe hver dag, i maten) Tar to kapsler GP dagen,(spiser lever) - Fluorfri helt natulig tannkrem, uten glycerin og sakkarider og -ol'er osv. Bør jeg øke på med GP en periode, hva vil være det beste å gjøre sånn for ekstra innsats ? Skylle med saltblanding kanskje og flere ganger om dagen i såfall ? eller er det andre hastetiltak du vil anbefale ? Noen matemner jeg kan overdosere på i uka som kommer ?
Har googlet litt med det kommer opp mest av tips med å pussene tennene jevnlig og ofte og ikke spise harde ting (næh, tuller du?) osv, altså ikke så mye rakettforskning, spør da heller deg og får gode og matnyttige råd :-)

Er det riktig at tenner innimellom kan være litt 'løse' ( levende substans osv) - I hine hårde dager hadde jeg pr nå fått panikk og løpt til tannlegen helst igår, men tenker at den kanskje kan feste seg igjen naturlig da. Hvor lang tid vil slikt i såfall kunne ta ? I og med at den er i tyggeflaten, så 'får den jo aldri vært helt i fred heller', selv om jeg skal gjøre mitt ytterste nå i ukene framover.
Tusen takk på forhånd, Marianne

Anonym sa...

I og med at du allerede spiser optimalt, ut fra info du har gitt om kosten din, er det bare å fortsette som du gjør. Og det er rett at tenner rett som det er, er løsere enn ellers. Jeg aner ikke hvorfor, men det har ikke noe med degenerasjon å gjøre. Jeg opplever dette selv fra tid til annen, tross ok tenner og tannkjøtt

PP

Anonym sa...

Hei PP,

For noen uker siden økt jeg mengden med karbohydrater i kostholdet mitt. Jeg inntar litt saft, hvit ris, honning, osv. Bortsett fra saft så tar jeg altid karbohydrater sammen med enda mer fett og protein. Drikker litt saft med salt mellom måltider. Ser at det går bra med saktig nedtrapping av stoffskiftemedisin og at symptomer på lavt stoffskifte blir mindre: håret er mer glansfult og mindre tørt, jeg har mer engergi, mindre hoven i ansiktet bortsett fra på morgen når det er fortsatt ganske så oppblåst, tempen min er høyere enn det har vært og veldig bra, osv. Men tidlig på morningen så våkner jeg de siste nettene med armer som sover og prikker. Det er irriterende fordi jeg våkner av det, en del før jeg skal engentlig stå opp og det er ganske ubehagelig. Om dagen nå så er hendene/armene mine litt nummen noen ganger. Lurer litt på om det er for mye karbohydrater for meg?

På forhånd tusen takk!
-E

Anonym sa...

Tusen takk for beroligende svar, det var godt å høre, da kan jeg senke skuldrene litt igjen :-) også greit å vite at noen av dem er løsere på tråden enn andre innimellom :-) ha en fin kveld, Marianne

Anonym sa...

Pussig å våkne av at armen sover :-) Jeg vil heller si for lite av enten/eller kalium, kalsium, magnesium eller B vitaminer enn for mye karbohydrater. Slik at du bør vurdere hvor mye du får i deg av disse næringsstoffene via matemnene du spiser daglig.

PP

Anonym sa...

Ja enkelte tenner nå til dags er de reneste flyfillene!

PP

Anonym sa...

Det går bra. Jeg vil bare tilføye som jeg har sagt mange ganger, at sykdommer slik vi alle kjenner dem ikke finnes, og er fantasikonstruksjoner fra legemiddel og vaksineindustrien. Diabetes f.eks er ikke en enkelt sykdom i seg selv, men en samling symptomer på bl.a næringsmangler, som er satt sammen for å skape illusjonen av en såkalt sykdom. Og årsaker som ikke er årsaker, men stadier midt i en kjemisk prosess/ubalanse (pga næringsmangel), har blitt diktet opp for å avlede fokus fra de egentlige årsakene, som er kostholdsrelaterte.

Ingen av legemiddel eller vaksineindustriens sykdomsårsaker eksisterer, akkurat som sykdommene ikke eksisterer, men så lenge man tenker f.eks diabetes, ms, kronisk tretthetssyndrom, cøliaki, allergi og intoleranse, m.m så manipuleres man til å tenke på disse fantasikonstruksjonene, og på de årsaker til disse som industrien har diktet opp. Dette gjør at de fleste går i sirkel, i en evig runddans gjennom livet hvor de behandles/behandler seg selv for sykdommer som ikke eksisterer, via medikamenter, terapier, etc rettet mot årsaker som ikke er årsaker. Og tenker man selv, og velger kosthold, kosttilskudd, urter, etc, så manipuleres man likevel til å fokusere på årsaker som ikke er årsaker, slik at man i de aller fleste tilfeller heller aldri blir frisk.

Finnes ikke sykdommer, finnes heller ikke såkalte barnesykdommer. Tilstander, i betydning kjemisk ubalanse finnes. Og slike har aldri bare en enkelt årsak, men som regel en eller flere årsaker, f.eks en kombinasjon av næringsubalanser, hormonelle og neurotransmitterubalanser, fysisk traume, redusert organfunksjon, redusert oksygen/karbondioksidutveksling via lungene, m.m, som er grunnlaget for selve den kjemiske ubalansen, så vel som en utløsende årsak. De fleste kjemiske ubalanser er en kjede av årsak-virkning - ny årsak-virkning, etc henimot stadig mer åpenbare og markerte symptomer. Avhengig av hvor man fokuserer i denne årsaks og virkningsprosessen finner man forskjelige årsaker, som videre skaper sine egne virkninger, som igjen skaper nye årsaker, etc. Et eksempel er mangel på næringsstoffer som fremmer hypotyreose, som igjen fremmer videre næringsmangel og en lang rekke tilstander pga redusert energiproduksjon i cellene. Samtlige av disse tilstandene, som er virkninger av hypotyreose, som igjen er virkningen av næringsmangel, har av legemiddelindustrien fått egne merkelapper/diagnoser, komplett med egne, nye og oftest oppdiktede årsaksfaktorer. Og som videre tilsynelatende kan kureres med ymse medikamenter, vaksiner, behandlinger, etc som er skreddersydde for akkurat merkelappen/diagnosen/virkningen. Man oppnevner mao virkningene til årsakene til virkningene, og ignorerer de opprinnelige årsakene.

Leger, veterinærer, og de fleste alternative og naturmedisinske terapeuter fokuserer som regel kun på virkningene, som da anses som årsaker til definerte sykdommer. Slik at man behandler virkningene, ikke årsakene.

På samme måte finnes det heller ikke tilstander/sykdommer som er forårsaket av enkeltnæringsstoffer, slik helsekostindustrien promoterer, da alle kjemiske ubalanser/tilstander/sykdommer alltid involverer en rekke næringsmangler, ofte kombinert med for mye av andre næringsstoffer. Og alle næringsstoffer trenger mange andre næringsstoffer både for å tas opp i kroppen, så vel for å utnyttes og virke som de skal i kroppen.

PP

Anonym sa...

Takk for svar PP.
Han har ikke søvsapè, og det virker som om han sover godt. Da han var yngre var det snakk om både store polypper og mandler, men i følge legen som sjekket ham igjen noen år etter, var det "normalt".
Jeg har forsøkt å observere ham i i løpet av helgen, og så vidt jeg kan se puster han gjennom nesen. Han har munnen lukket når han sover.

Jeg har den siete måneden spist rå lever hver dag, før det var det mer sporadisk. Magnesium bruker jeg spray/olje og tar fotbad 2-3 ganger i uken. Her blader jeg inn natron, pga syreopphopning i kroppen. Sink får jeg gjennom kjøtt og upast melk.
Jeg har jo blitt fortalt at jeg har for mye syre i kroppen (fibromyalgi?),og har veldig stramme og vonde muskler over hele kroppen. Bindevevet er grodd fast. Fryser hele tiden og har dårlig blodsirkulasjon. Teraputen min er jo veldig på dette med basisk mat, og etter å ha googlet litt rundt fant jeg en nettside der Sally Fallon sa at ja, en basisk diett kan hjelpe ved opphoping av syre, men nei det kan også gjøre det værre. Jeg er klar over at peroner bak syre/base dietten er kjeltinger. Men kan det være en idé å kjøre en slik diett over en kortere periode for å kvitte seg med avfallsstoffer?
Andre steder blir det anbefalt en ketogen diett. Beklager om jeg spør banale spørsmål men når man ikke er frisk og sliter med smerter blir man ganske desperat… Benedikte

Anonym sa...

Hehe, det er nå herved portforbud på denne tanna jah!

Jeg må bare si at jeg er så himla glad i din innprentning ang det med årsaksbehandling i stedetfor symptombehandling, det er vel noe av det mest essensielle som er å lære ang helse, tusen takk for utrettelig info om slikt PP !

Apropos det, ( som jo på en måte kanskje kan virke litt som symptombehandling, men kanskje heller ikke, men mer som urte-hjelp som du også nevner innimellom) Hva tenker du om løvetann som fordøyelseshjelp, som te, tinktur eller hva som helst i ulike kategorier, har det noe for seg ? Marianne

Anonym sa...

Hei Marianne,
Jeg tror at jeg har tidligere lest at du er også fra Oslo? Jeg har lenge tenkt at vi burde få samlet PP tilhengere som bor i område for å veksle erfarinter, oppskrifter og tips. Håper at du vil ta kontakt: em253206(at)gmail.com
-E

Anonym sa...

Jeg tror at det kan være kalium da. Burde jeg spise litt banan? Hvis jeg har ferske tomater/tomatpure oppi vann med myse/eddik/sitron i 7 + timer blir det ok å spise? Daglig? Kanskje bra med en potet eller 2 om dagen?

Eller kalsium, fordi jeg drikker kun 2 4 oz glass kefir og spiser litt ost og 1-2 kopp kraft daglig. Burde kanskje drikke 1/2 - 1 liter kefir/surmelk om dagen?

PP, jeg husker å ha lest at du kommenterte mye på internasjonale blogger tidligere og jeg lurer på om du vil oppgi noen engelske blogg der du har vært aktiv? (Da er det mulig å få delte litt god info med mamma som ikke kan norsk.)

Tusen hjertelig takk!

-E

Anonym sa...

Hva med å etablere en FB-gruppe utelukkende for PP-tilhengere? Føler mange av "tradisjonsmatgruppene" på FB er litt "utvannet" i og med hvem som helst kan bli med der.

Anonym sa...

Det var underskrift N ovenfor.

Anonym sa...

Spis banan om du foretrekker det. Krydderurter, inkludert persille, er imidlertid mye rikere på kalium.

Kun sur myse fungerer hva gjelder pektin i tomater, da det er bakterienzymer som bryter ned pektinet.

Prøv deg fram med kefir og surmelk, og se hvordan du føler deg. Husk imidlertid gelatin eller kraft til slik at du balanserer aminosyreprofilen i melken, og ikke får for mye tryptofan, som, via å omdannes til serotonin, kan undertrykke skjoldbruskkjertelens hormonproduksjon og fremme hypotyreose. Tryptofan unslipper insulinets støvsuging av blodet etter glukose og næringsstoffer, og kan derfor uhindret krysse blod/hjernebarrieren og omdannes fritt til serotonin. Hvilket gir velværefølelse i mennesker med normale serotoninnivåer, og en god del fysiske og psykiske problemer i mennesker med forstyrrede nivåer. Glycin i gelatin kontrollerer serotonin. Mer info her –
http://raypeat.com/articles/articles/gelatin.shtml

Det var forum, ikke blogger, da bloggen ikke var oppfunnet enda. Meg bekjent finnes ingen av disse forumene lenger. Jeg drev også flere selv, men disse ga jeg opp for mer enn 10 år siden

PP

Anonym sa...

Marianne, løvetann og andre bitterurter har lite for seg, og var tradisjonelt kun brukt som fordøyelseshjelper for "tunge" måltider av kokt eller stekt animalsk mat. Da forutsett at man allerede hadde de næringsstoffer som er nødvendige for produksjon av magesyre og nødvendige fordøyelsesenzymer. Melkesyregjæret mat og drikke, samt kryddere, er andre tradisjonelt brukte fordøyelseshjelpere.

PP

Anonym sa...

Ok, takk for oppklaring :-)

Hei E! Jeg sender deg en mail, MarianneAnonym sa...

Det finnes ikke noe slikt som basisk mat, som forklart mange ganger tidligere. Og alt man spiser går gjennom magesyre, som på ingen måte bidrar til å opprettholde eventuelle basiske egenskaper i matemner. Hele konseptet er bløff, og det finnes verken vitenskap eller i det minste rimelig logikk bak syre/basekost. Kroppen regulerer selv ph-balansen via næringsstoffer og andre buffersystemer, samt via måten du puster på. Rask dyp eller overflatisk pust reduserer karbondioksid i blodet, og som gjør at blodet blir for basisk. Hvilket er kjempebra i følge syre/basediett-toskene, men potensielt livsfarlig i virkelighetens verden. Litt info –
http://en.wikipedia.org/wiki/Hypocapnia#Effects
http://www.anaesthesiamcq.com/AcidBaseBook/ab6_4.php
http://fitness.mercola.com/sites/fitness/archive/2013/12/27/proper-exercise-breathing.aspx
http://buteykosleep.com/breathing-basics/myths-about-breathing/myth-1-deep-breathing-gives-me-more-oxygen.html
http://www.functionalps.com/blog/2011/10/21/chronic-hyperventilation-have-you-got-it-what-is-it-and-how-do-you-fix-it/
http://drmyhill.co.uk/wiki/Hyperventilation_-_makes_you_feel_as_if_you_can't_get_your_breath

Dessuten er for mye base enda mer helseskadelig enn for mye syre, og jo mer basisk miljø i f.eks muskelceller eller tarmceller, desto mer betennelser, eventuelt sår, og smerter. Det samme gjelder i bl.a magesekken, at jo mer basisk miljø desto mer magesår. Mao helt motsatt den offentlig aksepterte logikken.

Har du høy produksjon av melkesyre mangler du næringsstoffer som deltar i bruk og ”avgiftning” av melkesyre, hvor spesielt magnesium spiller en hovedrolle. Kroppen produserer melkesyre fra blodsukker eller karbohydrater fra måltid selv i hviletilstand, og da for bruk som energi. Magnesium, B vitaminer, vitamin A (og dermed D og K2 også), mettet fett, animalsk protein, aminosyren glycin i gelatin, salt, å spise ca hver 3. time for å unngå blodsukkerfall, konsum av protein og mettet fett med mindre mengder karbohydrater i hvert måltid, så vel som alle former for avstressing vil bidra til redusert melkesyreproduksjon. Da også via kontroll av stresshormoner, serotoninovervekt, østrogenovervekt, insulininsensitivitet, samt gjennom å stimulere stoffskiftet/skjoldbruskkjertelen. Strekk og tøyøvelser, samt yoga, vil bidra til økt blodsikrulasjon og oppmykning av stive muskler. Paradoksalt så gir høy melkesyreproduksjon et for basisk miljø i cellene som påvirkes av melkesyren. Hvilket viser nok en gang at syre/basekostlogikken er helt på trynet.

Samtlige symptomer du oppgir viser til magnesiummangel. De er også symptomer på redusert stoffskifte/hypotyreose, all den tid magnesiummangel bl.a gjør at skjoldbruskkjertelhormonene ikke kan stimulere cellene til å produsere energi. Magnesiummangel/hypotyreose gir småbetennelser i hele kroppen, inkludert muskler,

Anonym sa...

Økt konsum av lever, som inneholder bl.a mye vitamin A og B vitaminer, øker behovet for vitamin D og K2 for å balansere vitamin A, samt magnesium for at B vitaminene skal kunne brukes i kroppen. Jeg anbefaler derfor at du trapper ned på leverkonsumet inntil du har fått økt magnesiumnivåene en del.

Natron i fotbad har ingen virkning på ph-balansen i kroppen

Hva gjelder sønnen din så vil jeg anta at snorkingen dreier seg om enten mangel på næringsstoffer som bl.a står for nydannelse av celler i nesegangen (dvs B9/folinsyre og B12, samt magnesium), eller om ubalansert mikroflora i nese og munnhule. Og da sannsynligvis i tarmsystemet også. Et fysisk alternativ kan være for smale nesebor, og om du hadde oppgitt symptomer som bekreftet det, også hovne neseganger pga stressreaksjoner, inkludert blodsukkerfall og/eller såkalt allergi eller intoleranse. Hvilket videre viser næringsubalanse og/eller tarmproblemer, deriblant forstyrret mikroflora.

Et ketogent kosthold er et kosthold med mye fett og proteiner, og lite til null karbohydrater. Hvilket ikke er å anbefale i din situasjon. Uansett vil et kosthold som inkluderer kort og mellomkjedet fett, via matemner som fløte, rømme, smør, kokosolje, evt palmeolje og palmekjerneolje, bidra med ketoner selv når du spiser karbohydrater.

PP

Anonym sa...

En E-mail :-)

PP

Anonym sa...

I denne artikkelen du viser til, PP, sier Ray Peat følgende "A recent publication shows that glycine alleviates colitis; but the use of gelatin, especially in the form of a concentrated gelatinous beef broth, for colitis, dysentery, ulcers, celiac disease, and other diseases of the digestive system, goes far back in medical history. Pavlov's observation of its effectiveness in stimulating the secretion of digestive juices occurred because the stimulating value of broth was already recognized".

Interessant at han nevner kolitt spesielt.

Nå har jeg spist kraftsuppe og drukket ren kraft av kylling og storfe hver eneste dag i 11 mndr, og har blitt så utrolig bra av min kollagenøse kolitt, jeg har fast og stabil magetømming,

Jeg har prøvd meg frem mht gluten, men da setter det inn med noen utrolige leddsmerter, så det er bare å holde seg unna gluten foreløpig, og kanskje forever. Antagelig må jeg være flink med kosten og fortsette inntak av gelatinrik føde - og all den andre kosten du anbefaler - i lang tid ennå, men hverdagen er så utrolig mye enklere i forhold til det å slippe å planlegge turer der man vet det finnes toalett i nærheten. Overskuddet og kreftene kommer sakte men sikkert.
Hilsen Berit

Anonym sa...

Dette er muligens et helt idiotisk spørsmål - men PP, tror du - ut i fra et Seth-basert synspunkt (vet ikke hva annet jeg skal kalle det) at næringsstoffer fra dyrehjerter kan bidra til å helbrede et følelsesmessig skadet menneskehjerte - slik at disse næringsstoffene faktisk vil kunne bidra til å styrke ens hjerte sånn rent emsjonelt, og ikke bare styrke selve de fysiske aspektene ved selve hjertet?

Nøtteliten

Anonym sa...

Tusen takk for utfyllende svar og linker kjære PP! :-)
Interessant det med å puste riktig. Jeg har nylig begynt å trene på nesepusting ettersom jeg tidligere har pustet med munnen og kun "pustet med brystet". Nå tar jeg 15 min hver dag der jeg kun øver på å puste med magen gjennom nesen.

Jeg la forresten merke til når jeg vekket min sønn i dag tidlig at han da pustet gjennom munnen. Neste gang skal jeg får ham til å gjøre den pusteøvelsen sammen med meg. Noe annet jeg kan gjøre for å bedre pusten? Skal også bestille en time hos oseopat til ham. Det ser ikke ut som om han har noen "intoleranser", men nå lager jeg jo all bakst selv, syrnet og langtidshevet, og han drikker kun upast melk.
Hvor mye er en passelig dose magnesiumspray for en gutt på rundt 35 kilo?

I dag bruker jeg magnesiumsprayen til Christer 2 ganger om dagen, morgen og kveld, ca 20-25 spruter hver gang. Bør jeg øke på i en periode?
Kan jeg fremdeles ta lever hver dag, men mindre dose? I dag tar jeg ca 50-100 gram hver dag. Jeg tar leveren sammen med upast kefir.
Jeg glemte å nevne en ting, og det er at jeg nesten alltid og uavhengig av hva jeg spiser, får mageknip rett etter at jeg har spist.
Benedikte

Anonym sa...

hva mener dere med "saft" som karbohydratkilde? så vidt jeg har skjønt brukes ordet saft på norsk for noe som husholdningssaft eller funlight ... kan ikke tenke meg at det er dette det er snakk om her.. er det snakk om fruktjuice?

@N/alle en facebookgruppe til å dele litt erfaringer og sånn høres ikke dumt ut!
nå finnes det jo en lukket gruppe men den gjelder PP dugnad,

@ Nøtteliten
interessant spørsmål, er spent på PP sitt svar. Hadde jo vært noe å få det følelsesmessige hjertet fikset på den måten :-)

og heter det ikke " en e - post" på norsk PP? :-) :-)

Annelie

Anonym sa...

Hehe, touché ! En E-M-ail til og med:-) Mailanne

Nøtteliten sa...

Saft er i bunn og grunn en hvilke som helst "sirup" man kan blande med vann for å få en leskende drikk, slik at saft ikke nødvendigvis må være husholdningssaft eller fun light. Det det her er snakk om - som karbohydratkilde - er en hvilke som helst hjemmelaget saft, eller eventuelt kjøpesaft som er økologisk og laget med uraffinert sukker.

Angående E-post. PP spøker bare - Marianne skulle sende en e-post til kallenavnet "E", og PP gjør en "ordlek" ut av dette. På norsk heter det som du sier "en e-post".

Anonym sa...

Alt som bygger og fornyer det rent fysiske aspektet bidrar til stabilitet og harmoni, og gir ut fra dette en mildere reaksjon på det som har vært. Er kropp og organer forstyrret pga næringmangel, bidrar dette betydelig til å forsterke enhver negativ situasjon eller minne, da det f.eks er vanskeligere å tenke klart. Men, for å bli helt frisk fra følelsesmessige problemer, må man velge dette selv også, bevisst. Og dette innebærer i svært mange tilfeller å måtte fravelge offerrollen, hvor man synes synd på seg selv, eller føler seg så overkjørt av det som var at man denger seg selv med det i nået. man må velge selv om man skal la det som var få ødelegge for nået og fremtiden, eller om man vil gå videre og heller fokusere på det som er godt og riktig. Snarere enn det som var og er vondt og galt. Bare et slikt fokusskifte i seg selv bidrar ofte til at den vonde situasjonen opphører, om den er faktisk og i nåtiden, eller i det minste til at man velger dagen i dag fremfor å hele tiden gå tilbake til den eller de situasjoner som gjorde vondt/hvor man følte seg overkjørt.

Som du vet så sier både Seth og moderne kvantefysikk at man velger ens egen fortid kontinuerlig, slik at dette ikke er minner som plager, men at personen i dag ikke vil gå ut fra, og videre fra, de situasjoner i fortiden som fremdeles eksisterer her og nå. Personen velger mao bort livet i nåtiden for situasjoner i fortiden, og fokuserer da på å opprettholde fortiden. Dette er selvplageri, og å velge å se seg selv som offer. Og gjennom å opprettholde denne følelsen av å være forurettet, fornærmet, overkjørt, ignorert, tilsidesatt, misbrukt eller hvilket ord jeg nå skal bruke, så lever man ikke i nået, samtidig som man opprettholder den negative versjonen av fortiden man i dag tilsynelatende skulle ønske at man aldri hadde opplevd. Fokus på det som er negativt og vondt, skremmende, etc bidrar til å gi energi til dette, slik at man blir fanget av det hele. Og da ikke av selve situasjonen(e), men av ens fokus på den/dem.

PP

Anonym sa...

Også glutamin og arginin, som man får i store mengder fra gelatin, bidrar til reparasjon av tarmcellene i forbindelse med såkalt kolitt.

Når magesyrenivåene dine er normale, og enhver antydning til betennelse eller sår i tarmene er borte, så skal du kunne spise både gluten og kasein uten problemer.

PP

Anonym sa...

takk for oppklaring Nøtteliten. :-)
he he nå skjønner jeg, STOR E :-) PP er en tullekopp ;)

et spm til deg, PP
tror du det vil være mulig med et paradigmeskifte? Det hadde jo vært helt topp. Men det overstiger min forestillingsevne å se for meg et samfunn som tenker slik som du gjør, og mange andre her inne.
Jeg kjenner så mange mennesker, men så få av dem er ikke "vanlige" ... og de fleste trives jo med å være slik de er, de trives i sine offerroller eller ved å se på seg som martyrer... De har jo ikke vilje til å forandre noe som helst.. hvorfor i all verden trives mennesker i en offerrolle?

ville ferskmelk vært en grei kilde til karbohydrater, som kan brukes daglig, for de som ikke sliter med mage og tarm problemer?

Leste i en blogg for noen år siden at det var noen som kjøpte magnesiumsulfat på felleskjøpet for å bruke det til å bade i... men er ikke dette kunstig framstilt magnesiumsulfat?

Annelie


Annelie
Anonym sa...

PP, snakkes om karbo, er et glass saft som nevnes her 'tilstrekkelig' som en karbokilde om det tas med måltider ?
Har ikke helt kommet fast inn i dette med karbo-fokus, blir endel måltider uten særlig med karber innimellom også ( og trives jo med det også), hvor viktig er det med karber til hvert måltid ? Kan det være ok med noen måltider i løpet av dag, uten særlig med karbohydrater til ?

Hva tenker du forresten om denne 12 paleo myths- boka til Matt Stone, er den noe som er verdt å lese ? Marianne

Anonym sa...

Karbohydrater er sukkere, slik at sukkeret i saft, juice, etc er karbohydrater. Har du ingen problemer med blodsukkerbalansen, stoffskiftet eller energinivåer kan du utelate karbohydrater fra måltidene som du føler for.

Jeg bryr meg ikke om å kjøpe boken selv, da det er for mye overflatisk og korttenkte løsninger i hans bøker. En del av informasjonen han kommer med er nyttig sett i sammenheng med tradisjonskost, men er kun nyttig for noen utenom dette. Og ofte bare en kortsiktig løsning på helseproblemer også.

PP

Anonym sa...

Hva gjelder din sønns pust er det kun pusteteknikk og ellers et næringsrikt kosthold som vil hjelpe. Og i og med at du ikke har vært til osteopat enda, kanskje også utredning angående eventuelle spenninger i nakke og øvre del av ryggen, samt holdningen som helhet. Har han f.eks en holdning hvor hodet har en tendens til å bøyes forover, istedenfor oppover, så vil dette påvirke pustemønsteret hans. Dette fordi vekten da ligger på nakkevirvler og muskler, hvilket vil skape unaturlige spenninger i musklene i området, og kanskje også forårsake delvis skiveutglidning/subluksasjon av nakkevirvler pga den unaturlige muskelspenningen.

Om magnesiumdosering -
http://www.zechstein-magnesium-oil.com/en/dosage
http://www.zechstein-magnesium-oil.com/en/faq

Bla ned til avsnittet ”Strategies for Magnesium Supplementation” –
http://www.westonaprice.org/vitamins-and-minerals/magnificent-magnesium

Prøv med mindre doser lever og se om hjernetåken bedres.

Mageknip betyr vondt i selve magesekken for meg, hvilket antyder et for basisk miljø, og dermed manglende syreproduksjon. Hva betyr ordet for deg; dvs hvor har du vondt?

PP


Anonym sa...

Til de som sliter med nattesøvnen:
I forrige diskusjonstråd ble Bompisaften til Gry nevnt. Jeg laget en porsjon slik hun skisserer, og satte den i kjøleskapet. Skrekk og gru! Da jeg tok den frem dagen etter, var Norgesglasset fylt av en tykk gelémasse, som hadde delt seg. Det øverste laget var tykt og rosagrått, nederste laget (bærene) litt mindre tykk og med en klar fin farge fra bærene. What to do? Jeg klarte jo ikke å spise denne guffa, men satte den på benken i påvente av at en god idé skulle dukke opp. Den kom ikke, så jeg bare spiste geléen rett fra Norgesglasset hver gang jeg gikk forbi.

Jeg har ikke sovet så hardt og så godt på det jeg kan huske!! Våkner uthvilt og i knallhumør, ingen dobesøk ila natten, sover 8-9 timer i strekk.

Denne Bompisaften er laget på vanlig industrifremstilt gelatin (finnes i hyllen for bakervarer), noe jeg har forstått er en helt ok kvalitet.

Så til alle som sliter med å oppnå god nattesøvn:
Lag Bompisaft og sov søtt, alle sammen!
Hilsen Berit

Anonym sa...

Link til Bompisaften: http://gryhammer.blogspot.no/2012/05/bompisaft-er-naturlig-proteindrikk-som_24.html

Anonym sa...

Takk for svar PP! Litt ventetid hos osteopaten, men har i alle fall fått en time til ham. Når det gjelder holdningen hans ser det ut til at han har en liten antydning til krumme skuldre, dvs skulderbladene stikker litt ut, men ryggen ser fin ut, og hoften/bekkenet ser nøytralt ut. Glemte å si at når han var liten var han veldig sen motorisk, han begynte ikke å krype før han var 1 år, men begynte allikevel å gå når han var 17 måneder (han er ganske uredd! :) Vi var på masse utredninger på sykehus osv fordi han var sen motorisk. I dag er nok grovmotorikken ikke helt optimal, han er litt "keitete". Er det noen treningsform som ville ha vært bra for ham? Svømming, tae kwon do? Noe annet?

Takk for mangesium linker! Da forsetter som jeg gjør, men prøver å øke på litt + se om jeg klarer å få tak i dråpene nevnt i artikkelen + øke på med frekvensen fotbad (ønsker meg badekar!)
Prøver meg også med litt mindre dose med lever.

Ja magen er et vidt begrep! Apropos det, nevnet osteopaten min at vi normenn er så genereller når vi skal fortelle om mageproblemer og ingen av oss vil innrømme at vi har det (fordi vi tror det er normalt). Der han kommer fra kan man snakke om mageproblemer og fordøyelse som om det er den mest naturlige ting i hele verden (og det er jo det også igrunn).
Så, jeg kjenner det i nedre del av magen. Mest på venstre side tror jeg. Faktisk har jeg vondt der akkurat nå.
Jeg pleier å drikke et glass med vann og eplecider eddik før jeg spiser, men kun når jeg er hjemme. Har ikke somlet meg til å ta med meg en flaske på jobb.
Benedikte

Anonym sa...

Ok, takker PP :-)

Lurte på en annen ting, har spist noen runder med rogn nå i sesongen, men i dag kjøpte jeg for første gang i mitt liv fersk torskelever, men ja altså såeh... sør-for-sinsenkrysset kaller på hjelp :-) hva gjør man best med denne ? Fiskedisken mente den skulle trekke i 30-40 min, noen oppskrifter på mølje på nettet viser den helkokt med eddik og løk.. næringen beholdes vel best med trekking ? Hvordan prepper du fersk torskelever best ? Noen spesielle kryddere som kan være godt til f.eks ? Marianne

Anonym sa...

Jeg bare deler den opp og svelger, da jeg ikke liker fiskelever, og ikke kan tenke meg at jeg noengang kommer til å like mat som inkluderer fiskelever.

Det beste næringsmessig sett er å trekke den i mettet fett eller dyrefett i 10-15 minutter, og smaksmessig i 15-30 minutter

PP

Anonym sa...

Hehe, akkurat som jeg selv tenkte ' i verste fall'- at jeg bare 'får den ned' på et vis, tror jeg kommer til
å velge din metode mest sannsynlig med det jeg har kjøpt, er vel ikke den mest ihuga fiskespiseren generelt heller, men har da spist noe rogn nå og tunger nå siden sesongen er så kort ( sesongen i fiskedisken vel og merke, sesongen rent praktisk i sinsenkrysset er heller svært dårlig året rundt:-)
Takk for info, Marianne

Anonym sa...

http://www.whale.to/a/steroid_varicella.html

PP

Anonym sa...

Om du med keitete mener rykkvise/”hakkete” bevegelser, eller bevegelser som er ”halve;” dvs som stopper opp før de er fullførte, kan dette indikere mangel på B1, B9/folinsyre og B12, og/eller magnesium. Disse samme næringsstoffene er også hovednæringsstoffer hva gjelder dannelse av nervebaner for kontroll av muskler og bevegelser, samt organfunksjoner, m.m

Om smerten er under navlen, på vesntre side, kan det indikere problemer i tykktarmen, og i så tilfelle vil andre symptomer du må ha bekrefte eller avkrefte dette. Om du har smerten av og til, og den evt flytter på seg er det mest sannsynlig gjæring i tarmen og dermed gassbobler.

Ellers, ja den som fjerter bygger ikke opp trykk, så ja til et fjertelig samfunn!

PP

Anonym sa...

Jill Houk, "The Complete Soda Making Book: From Homemade Root Beer to Seltzer and Sparklers, 100 Recipes to Make Your Own Soda"
ISBN: 1440567484 | 2013 | EPUB/MOBI | 240 pages | 530 KB/739 KB

All-natural soft drinks everyone will love!

Zesty lemon-lime. Sweet orange cream. Tart cherry.With The Complete Soda-Making Book, you can recreate your favorite sodas in the convenience of your home--without the high price tag or all the unpronounceable ingredients. Featuring 100 all-natural, budget-friendly recipes, this book shows you how to use your soda-making appliance to craft classic and one-of-a-kind soft drinks that not only taste better than your fountain go-to, but are also lower in calories and sugar. From traditional options like cola and root beer to artisanal flavors like mango mint and lemongrass, each of these natural sodas are bursting with fresh fruits, juices, and herbs, and free of the artificial additives and sweeteners found in commercial sodas. You'll also find simple instructions on how to experiment with flavor and ingredient combinations to produce your own fizzy concoctions.

Complete with recipes for floats, cocktails, and sweet treats, The Complete Soda-Making Book is the ultimate resource for crafting delicious, healthy, and inexpensive sodas that your entire family will enjoy!

http://keep2share.cc/file/d063b86539351/1440567484SodaMaking.epub
http://keep2share.cc/file/9535b4b2cac8c/1440567484SodaMaking.mobi

PP

Anonym sa...

The Pickled Pantry: From Apples to Zucchini, 150 Recipes for Pickles, Relishes, Chutneys & More by Andrea Chesman
English | 2012 | ISBN: 1603425624 | ISBN-13: 9781603425629 | 304 pages | PDF | 52,8 MB

Half-Sour Dill Pickles. Salt-Cured Dilly Beans. Sauerkraut. Kimchi. Classic Hot Sauce. Cortido with Cilantro. Rosemary Onion Confit. Italian Tomato Relish. Chow Chow. Korean-Style Pickled Garlic.

With Andrea Chesman's expert guidance, you'll love making these and dozens of other fresh, contemporary recipes for pickling everything from apples to zucchini. Beginners will welcome the simple, low-fuss methods and thorough coverage of pickling basics, including fermenting, and dedicated home canners will love the large-batch recipes and the stunning variety of flavors.

http://k2s.cc/file/e75680432906d/1603425624.pdf

PP

Anonym sa...

European Peasant Cookery By Elisabeth Luard
2008 | 544 Pages | ISBN: 1904943365 , 1904010504 | EPUB | 0.8 MB

There are over 500 recipes in this classic work from one of the country's most respected food writers.
First published in the 1980 and twenty years in the making but unavailable for many years Elisabeth Luard has now revisited the work for the first time since publication to revise, expand and update it.
The recipes come from twenty-five countries, ranging from Ireland in the west to Roumania in the east, Iceland in the north to Turkey in the south. This enormous compendium covers Vegetables dishes, Potato dishes, Bean, Lentils, Polenta and Cornmeal, Rice, Pasta and Noodles, Eggs, Milk and Cheeses, Fish, Poultry, Small Game, Pork, Shepherd's Meats, Beef, Breads and Yeast Pastries, Sweet Dishes, Herbs, Mushrooms and Fungi, Oils, and Preserves. Written with the scrupulous attention to detail and authenticity that is the hallmark of Elisabeth Luard's cookery writing, the recipes are peppered with hundreds of fascinating anecdotes and little known facts about local history and folklore.

http://filepost.com/files/mem18deb/European_Peasant.epub/

PP

Anonym sa...

Kim Sheridan Ph.D., "Animals and the Afterlife: True Stories of Our Best Friends' Journey Beyond Death"
2006 | ISBN: 1401908896 | 415 pages | EPUB, MOBI | 1,2 MB

Kim Sheridan grew up with animals as her constant companions. Each time she faced the death of a beloved pet, along with the pain came the same questions, to which she could find no answers. Then, mysterious things began to happen that she couldn't explain, which led her on an incredible journey to uncover the truth. Along with her own extraordinary experiences, she compiled heartwarming and meaningful true stories of everyday people around the world, and discovered compelling evidence that forever erased her own doubts about an afterlife for animals.
This book provides enormous comfort and reassurance to anyone who has ever cherished a pet, and food for thought for anyone who has ever questioned the place of these beloved creatures in the larger scheme of things, both here on Earth and beyond.

http://keep2s.cc/file/d43ba30e9369f/1401908896_Animals.rar

PP

Anonym sa...

http://liveneshage.blogspot.com/2012/09/bokomtale-secret-life-of-plants.html?showComment=1392869305056#c7714008635962508755

Et paradigmeskifte har allerede skjedd, men vi har igjen å nå det :-)

Melk gir kun laktose, ikke karbohydrater generelt

Magnesiumsulfatet på FK har jeg ingen kunnskap om, da jeg aldri har kjøpt det selv.

PP

Anonym sa...

Hei PP! Nå har det seg sånn at jeg har blitt gravid. Dette var ikke planlagt, spesielt fordi jeg vet kroppen trenger tre år på seg etter forrige fødsel. Jeg har levd på tradisjonskost alla PP i et år nå. Jenta ble født for to år siden. Før den tid brukte jeg imodium daglig (som du tidligere har sagt hemmer næringsopptaket fra tarmen) og hadde mye diare. Det beste uten tvil for både meg og barnet hadde vært om jeg hadde ventet et år til, men sånn er det altså ikke. Jeg vil så gjerne gjøre alt riktig denne gangen. Sørge for at spiren kan få det så optimalt som mulig. Jeg kjenner jo allerede til dine kostråd, men er det noe spesielt jeg bør fokusere på nå? Til frokost spiser jeg surdeigsbrød med egg, upasteurisert ost eller pølse. Og masse smør fra tidsporten. Drikker kefir med gelatin og fiskeleverolje. Lunsj har vi på jobben så dette måltidet er ikke alltid så sunt men tar alltid gelatin og kokosolje til. Middag; vilt; mye elg, fisk (ikke fet fisk dsv), kraftsupper, osv. Til kvelds spiser jeg rå lever og kefir. Holder det at jeg spiser mye grønt krydder itillegg for å få i meg nok folat? Tok dette i pilleform under forrige svangerskap og så vidt jeg har skjønt kan dette skape ubalanse mellom b12 og folat i mange år fremover... Hvordan vet jeg at jeg har riktig balanse? Burde jeg øke fiskelever dose? Og leverdose? Noe annet jeg har glemt? Rita

Anonym sa...

Takk igjen for utfyllende svar! :-) Tusen takk for at du tar deg tid til å svare. Masse gode tanker din vei. Benedikte

Anonym sa...

PP, i sense of life bloggen had du skrevet angående å lage kefir av butikk-melk: "Økologisk melk er ikke nødvendig om du surner melken 1-2 døgn før den gis til barnet. H-melk anbefales ikke pga kjemikaliene (glykerte næringsstoffer) som oppstår under pasteuriseringsprosessen"
Jeg bruker stort sett upast melk, men av og til må jeg ty til butikkmelk. Er det bedre å bruke en av de andre melkevariantene, eller er problemet det samme med alle pga pasteuriseringsprosessen? Benedikte

Anonym sa...

Problemet er det samme

PP

Anonym sa...

Jeg anbefaler at du laster ned følgende pdf-artikler/bøker, samt investerer i papirbøkene, så får du alle svar du kan ønske -
http://liveneshage.blogspot.com/2014/01/livlige-kommentarfelt.html?showComment=1391452099743#c3884510922660693586

Du får i deg mer enn nok folinsyre via lever, og da også metylformen som virker i kroppen. B12 også i form av metylkobolamin, slik at du har god balanse. Ekstra folinsyre via krydderurter, etc går fint, men er ikke nødvendig, kun et pluss.

PP

Anonym sa...

Takk skal du ha PP! Nå skal det leses :)

Anonym sa...

Hei, jeg tenkte jeg skulle prøvde å syrne ferskmelken bare ved å la den stå ute i romtemperatur. Den står nå ute på 3. dagen og ser ut som den har syrnet fint, men så leste jeg plutselig et sted at man ikke skal syrne melk som først har stått i kjøleskap pga kuldetolerante bakterier, stemmer dette? Melka sto i kjøleskap ca 1 døgn før jeg satte den ut til surning.

Bill.mrk: "Sur"

Anonym sa...

1 døgn går helt fint. Det er først 3-5 dager i kjøleskap som blir et problem

PP

Anonym sa...

Ok, tusen takk for svar :) Pappa mente at jeg ved å syrne den på denne måten lager det de på Sunnmøre kaller mjølkeringe, som han som liten fikk servert med bl.a sukker på. Men i oppskrifter jeg finner ser det ut som det er noe de lagde av varm melk rett fra kua, så det vil kanskje ikke bli helt det samme?

(Dette har kanskje andre her inne svar på også, om du ikke vil bruke tid på slike spm PP ;)

Anonym sa...

Melkeringe ble laget ved å først surne fersk melk, og deretter kjøle den ned før konsum, slik at melkefettet samlet seg på toppen. Den ble da tilsatt sukker, og gjerne kavringer også.

PP

Anonym sa...

Hvor kjøper du selv Magnesiumsulfat, PP? Jeg har undersøkt litt rundt og vært i kontakt med FK for å finne ut mer om det magnesiumsulfatet de selger. Desverre er det litt vanskelig å kommunisere med dem - mailene jeg har fått til nå bærer litt preg av tilbakeståenhet for å si det sånn...

Her er datablad på Magnesiumsulfat fra FK:

http://www.felleskjopet.no/landbruk/Documents/Interne/Kraftfor_Plantekultur/Gj%C3%B8dsel/Produktdatablad/MAGNESIUM%20SULPHATE%207-HYDRATE%20FCC%202010-11-16%20MA2415.pdf

Jeg blir nok å ta kontakt med Univar i Oslo (importøren) for å få vite litt mer, men det ville være interessant å få vite hvor du kjøper dette fra PP.

Nøtteliten

Anonym sa...

Your Nose, the Guardian of Your Lungs –
http://www.entnet.org/HealthInformation/lungGuardian.cfm

Is it Mental or is it Dental –
http://www.westonaprice.org/dentistry/mental-or-dental

From Attention Deficit to Sleep Apnea –
http://www.westonaprice.org/dentistry/from-attention-deficit-to-sleep-apnea

100 Years Before Weston Price –
http://www.westonaprice.org/notes-from-yesteryear/100-years-before-weston-price

Mouth Breathing & Facial Development –
http://www.buteykochildren.com/mouth_breathing_and_facial_development.php

Mouth breathing, craniofacial changes and crooked teeth –
http://www.youtube.com/watch?v=awrfGIAGQQU

Breathe Through Your Nose –
http://180degreehealth.com/2013/08/breathe-nose/

Breathing Through Your Nose is Essential –
http://www.healingnaturallybybee.com/articles/breath2.php

Mouth breathing can cause major health problems –
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/04/100406125714.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+sciencedaily+(Latest+Science+News+--+ScienceDaily)

Cancer Likes Mouth-Breathers –
http://preventdisease.com/news/10/051710_cancer_likes_mouth_breathers.shtml
http://cancerlikesmouthbreathers.article24.net/

Nedenstående artikkel inkluderer en god test for pustekapasitet, pluss pusteøvelser for å lære å puste med nesen

Mouth Breathing During Exercise May Increase Your Risk for Asthma and Cardiac Problems -
http://fitness.mercola.com/sites/fitness/archive/2013/12/27/proper-exercise-breathing.aspx

Adverse Effects of Mouth Breathing –
http://www.functionalps.com/blog/2012/11/30/adverse-effects-of-mouth-breathing/

The negative effect of mouth breathing on the body –
http://www.fasttraxortho.com/Mouthbreathing.pdf

Unblock your Nose in 3 minutes - stop snoring –
http://www.youtube.com/watch?v=QAf8Elez6bg
http://www.buteykochildren.com/free_downloads.php#5

How to Stop an Asthma Attack adults / What Causes asthma? / Reducing asthma attacks during sleep –
http://www.buteykochildren.com/free_downloads.php

PP

Anonym sa...

PP, lurte på en ting, det har vært litt stress noen dager her og der i det siste, når det skjer mister jeg helt matlysten, altså at jeg hverken føler fysisk eller 'psykisk' sult, og mister helt matlysten på en måte, har forstått at magnesium tappes ved stress, så da har jeg pøst på med ekstra magnesium, men samtidig har jeg også kjent på søtsug innimellom (men ikke matlyst) - og søtt tapper jo også kroppen for magnesium raskere, og da lurer jeg på hvorfor man(jeg iallefall) kan miste matlysten under stress ? som tapper kroppen for magnesium, samtidlig som man kan ha lyst på søtt som jo også kan redusere magnesiumnivåene ? Jeg forstår ikke hvordan dette henger sammen- man (kroppen) skulle jo hatt lyst på magnesium om man er stresset ? :-) Marianne

Anonym sa...

Her er saltet fra Felleskjøpet, det kommer i 25 kilo's sekker, og koster 600,- kr, altså en fin pris pr kilo, jeg bruker dette og har ingen reaksjoner ei heller betenkeligheter med det:

http://www.kali-gmbh.com/dede/industrial_products/products/bittersalz/bittersalz.html,

(ikke skyld på meg, det er google som lefler med oversettelsen:-)

Fordeler
Vår Epsom salt har ulike styrker, det
er et naturprodukt
har lave nivåer av addisjonssalter og tungmetaller,
er fullt vannoppløselige,
oppfører seg nøytral farge,
er sammenlignet med forbindelser chloridic / andre salter (for eksempel NaCl, CaCl 2 ) mindre etsende,
er billig,
er rask og opp.

Premium kvalitet, sikker levering
Med vår Epsom salt tilbyr vi en høy ytelse produkt tilgjengelig, som er preget av god aktivitet og som et naturlig produkt er miljøvennlig. Og det kommer til - også med deg. Fordi av de internasjonalt anerkjente logistikk og høye lagringskapasiteten til K + S KALI GmbH Du får Epsom salt alltid rask og trygg - selv med kortsiktige ordrer.

Sertifikater
DIN EN ISO 9001ff. Sertifikat Kassel (pdf)

Marianne, ze german translator

Nøtteliten sa...

Tusen takk Marianne! :-) Jeg lurer på om dette er det samme saltet som de snakket om på min lokale FK - prisen er den samme som du oppgir, men de oppga en annen leverandør - nemlig dette Univar. Uansett skal jeg ta med meg denne nettsiden/beskrivelsen/sertifikatet til min lokale FK, og spørre de ut litt mer. Kan jo hende det er dette saltet Univar importerer. Folka på FK hadde ikke peiling, så jeg satser på at jeg må finne ut av dette selv.

An auf hinter in neben über unter vor zwischen - hehe ;-)

PS: Du aner ikke hvor mye jeg har ledd av din særdeles underholdende humor - for ikke å snakke om deg og PP sammen! Særlig også nå som jeg sitter og samler inn gamle kommentarer fra andre blogger til dugnaden - herregud så mange morsomheter... Takk ellers for at du har bidratt så masse i ulike blogger, og nå også her. Alle spørsmålene/kommentarene dine har generert utrolig mye nyttig PP-info! :-)

Anonym sa...

Jøss, hadde ingen peilung på at du kunne snakke Fritz. Impresserende!

Med en slik verbalt oppløftende reklame bare må man kjøpe produktet. Jeg mener, rask og opp og preget av god aktivitet? Rene viagrareklamen. Magnesiumsulfat neste!

PP

Anonym sa...

Nøtter små, jeg kjøper mitt fra Christer, da jeg ikke bruker i mengder så langt. Blir andre magnesiumsulfatboller antakeligvis, når jeg får meg badekar til sommeren.

PP

Christer sa...

Jeg kommer snart med bittersalt i næringsmiddelkvalitet til en god pris for småpakkker, kommer også til å tilby sekker. Henter 100kg neste uke, og tilgangen er god :) Om jeg slår 600 for sekk tror jeg ikke, men jeg kan garantere næringsmiddelkvalitet eller såkalt food grade.

Anonym sa...

Bare hyggelig og for evt andre som lurer også, er ikke bare bare å dra ut på FK i hytt og pine heller,
godt kommentarene mine har gjort noe glede også oppi all masinga mi :-)
Jeg har halvdaua selv av kommentarene til PP innimellom det er helt sikkert og fritz :-)

Hehe, ser ut som du får ekstra garantier med på kjøpet til og med ja, ikke minst utfra denne:
"alltid rask og trygg - selv med kortsiktige ordrer."...

Joda, sprecher jo aber doch litt, für alles Deutsch das Ich verstehe, danke Ich Derrick herzlichen det er helt klart :-) Marianne

Nøtteliten sa...

Jeg for min del synes det er betryggende at dette tyske saltet oppfører seg nøytralt. Som kjent avskyr jeg all form for drama og konflikt ;-)

durch für gegen ohne um wieder...

Nøtteliten sa...

Igjen må jeg beklage at jeg "blander meg inn". Jeg har det også sånn, Marianne. Stress => null matlyst, tilogmed oppkast hvis jeg forsøker å spise. Kan gå i dagevis uten mat under stress (fortrinnsvis stress knyttet til re-traumatiserende hendelser/opplevelser). Eneste jeg evt. klarer å spise litt av er noe søtt (f.eks kokesjokolade) eller nøtter/mandler, og muligens et eple.

Nøtteliten sa...

Ja, jeg er jo klar over alt dette. Forsøker selvsagt å leve etter dette også, og av og til går det veldig greit mens av og til er det mer vanskelig. Målet er selvsagt å leve fullt og helt i henhold til dette - ikke bare for meg selv, men også for de andre to.

Når det gjelder hjertet, så tenkte jeg i forhold til sorg. Før klarte jeg mye lettere å beskrive hva jeg tenker i forhold til disse tingene, men nå er dette mer vanskelilg fordi jeg ikke lenger "tenker" disse tingene, jeg "føler dem" - og da har på en måte min evne til å beskrive hva jeg mener falt litt bort. Derfor klarer jeg rett og slett ikke å forklare hva jeg mener - jeg tror jeg får bare fortsette å føle... Men uansett vil riktig kosthold, og da også inntak av dyrehjerter styrke både kropp og sinn - og hvis inntak av dyrehjerte styrker ens eget hjerte (noe det jo gjør, sånn rent næringsmessig) - da vil uansett dette være positivt, om man ser på hjertet som "veien" til resten av verden og universet som sådan eller ikke.

Nøtteliten

Anonym sa...

http://chriskresser.com/how-stress-wreaks-havoc-on-your-gut
https://www.everydayhealth.com/health-report/better-digestion/how-stress-affects-digestion.aspx
http://www.naturalnews.com/028766_stress_digestion.html
http://www.malterinstitute.org/Stress_magnesium_and_addicitions__4_2010%5B1%5D.pdf

Reduserte magnesiumnivåer gjør at kroppen får problemer med å bruke glukose i kroppen/glykogenlagre som energi, slik at stress øker behovet for eksterne kilder til glukose som en forsvarsfaktor. Søtbehov, især sjokoladebehov, er også en indikator på mangel på enten magnesium og/eller B vitaminer som er involvert i sukkerstoffskiftet.

PP

Anonym sa...

Hei PP

Jeg har hatt vondt på høyre side der hvor overkroppen slutter og låret begynner, i omtrent 4 dager nå. Smertene minner om smerter jeg har hatt en gang tidligere i forbindelse med antibiotikakur mot såkalt klamydia, fikk da beskjed på forhånd at det kunne føltes litt ømt i eggestokkene. Har ikke vært borti noen form for medisiner på noen år, og sluttet med hormonspiral for over et år siden. Spiser bedre enn de fleste, men ikke optimalt. Det går greit når jeg står oppreist, men gjør mer vondt når jeg bøyer meg ned for eksempel for å knytte skolissene. Hadde sex for en uke siden, og tok villgulrotfrø 13 timer etterpå, og en gang til 9 timer etter der igjen. Er det mulig for deg å si noe om mulig årsak til smerten, utifra den knappe infoen her?

Hilsen Tekoppen :)

Anonym sa...

Vor etwass wizzwazz! Derrikk was eine dott!

Marianne Panneklask Fiskebeinånde er herved utnevt som moroklump og blogghumormaskot!

DobbelP

Anonym sa...

Hei PP!

Frem til nå har jeg bare brukt Epsom-salt til fotbad og karbad. Igår løste jeg opp 1 ts Epsom-salt i et glass vann og drakk det. Det utløste løs mage både igår og idag morges. Hverken kvalme eller uvelfølelse ellers. Skal jeg ta dette kun som et tegn på en spontan utrenskning som vil gå over av seg selv, eller tror du at det ble for tøft for tarmen (kollagenøs kolitt)?

Livredd for å ha ødelagt 11 måneders innsats med beinhard diett/kostholdsomlegging.

Takknemlig for svar :-)
Hilsen
Berit

Anonym sa...

Aha, tusen takk for info! Ja, det er ikke emosjonelt stress, men mer tids-stress og pragmatisk stress, med ting som skal klaffe tidsmessig, først A så B osv, men dette var veldig fin info, ikke rart matlysten går i lås om fordøyelsesmekanismene 'settes på vent'. Det er vel slik at det er mye magnesium i f.eks mørk sjokolade om jeg har forstått det riktig, men det er vel såpass mye fytinsyre i slikt som kakaobønner så opptaket av evt magnesium fra f.eks sjokolade blitt vel heller dårlig, er det noe i det ?
Marianne ( aka vrøvlemaskot, klinger fint på gravsteinen det :-)

Anonym sa...

Jepp, det er dårlig opptak av magnesium fra sjokolade. På gravsteinen din kommer det nok heller til å stå "bare lurer"..........:-)

PP

Anonym sa...

I følge info har der vært observert en og annen gladlaks i sinsenkrysset utenom sesongen, så hold motet oppe. Husk, som fiskeren pleide å si, det er håp i hengende snøre!

PP

Anonym sa...

Hehe ! "Hun var en vrøvlekopp men også en som lurte på spørsmål om mangt og mye i livet, dessverre lurte hun seg til slutt i hjel....R.I.P..". :-) Marianne

Anonym sa...

Det var nok heller for mye magnesium på en gang. Umiddelbar reaksjon på for mye oralt magnesium er løs mage/diarè, slik at dette ikke betyr annet enn for mye på en gang.

PP

Anonym sa...

Det er jo alltids et tidlig tegn på befruktet egg, men kan like gjerne være stølhet fra høyhoppingen. Da gjerne også via overført smerte fra triggerpunkter. Som f.eks -
http://www.triggerpoints.net/triggerpoints/adductor-longus--brevis.htm
http://www.triggerpoints.net/triggerpoints/ext-ab-oblique-lat-ab.htm
http://triggerpoint.ca/index.php?p=1_71_Abdominopelvic-Trigger-Points

Det mest sannsynlige er at årsaken er relatert til høyhoppingen, men f.eks betennelse i blindtarm eller problemer i tykktarmen, eller bare vondt i viljen, kan ikke utelukkes. Mer enn som så er vanskelig å si uten flere symptomer å basere meg på.

PP

Anonym sa...

Råe Inkjevetta Panneklaskere?

Hun burde heller brukt vrøvlekoppen til å drikke seg i hel, så fikk hun en morsom ende! Ja hva med et ferieendelikt på ferietur for informasjonsalkoholikere via reisebyrået Fuktige Høypromille Snydensturer.no

PP

Nøtteliten sa...

Nei, det ser ikke ut til at du har glemt noe, Annelie :-)

Kan kanskje nevne at flere har uttrykt ønske om et sted å "skravle" litt - i tillegg til å dele oppskrifter osv., og da tenkte vi at - sånn i påvente av et eventuelt PP-forum - det kunne være en grei idè med en slik FB-gruppe. Mange er jo også redde for å ta opp plass i bloggen her til skravel, i og med det blir fort fullt i kommentarfeltene og dermed plassbegrensning.

Anonym sa...

Tuusen takk for svar! :)

Smerten har gitt seg nå, så får bare håpe jeg ikke er blitt gravid. Skal ha uken i begynnelsen av mnd, så får bare vente å se.

Fikk litt hetta da jeg leste at det kunne være graviditet, så jeg tok noen kjappe søk og leste litt om naturlig abort og graviditetstesting. Det var mye ymse metoder der ute! Får eventuelt se litt nærmere på det om det skulle bli aktuelt, men får da håpe det ikke blir det.

Tekoppen

Anonym sa...

Hehe ,kommer nok heller til å dø av alkoholmangel da i såfall, om det er noe som heter det :-)

Apropos "stressmestring" ( uten det åpenbare om å bare la være å stresse da:-) Er det mindfulness som er den gode greia eller vil du anbefale noe spesielt som er enkelt og effektivt for å få ned trøkket? :-) Marianne

Anonym sa...

Hmmm og dobbelthmmmm, ja til og med trippelhmmmm; det skulle ha stått Fuktige Høyinformasjonspromille Snydensturer.no. Nervøse rykninger i tastaturfingeren! Den ene jeg skriver med altså. Den som styres av den siste hjernecella mi etter at alle de andre forlot meg for en yngre og penere hjerne.

Mindfulness er bare stress. Les vitser og se komedier, se deg i speilet, se for deg morsomme ting og hendelser, etc og få deg en latter og fem. En god latter er dokumentert å forlenge livet og bedre helsa, hvor meditasjon og mindfulness gjør hva? Som Seth sier så er det alltid en god idè å finne noe i ens hverdag som man trives med og som gjør en i godt humør, heller enn å fokusere på det som er negativt og vondt, eller som kan skje av kjipe ting og tang. Dette gjelder i sutiasjoner også, med omvendt u og i. Å være i virkelig godt humør er mer mindfulness enn selv mindfulness.

Å være våken og til stede mentalt og følelsesmessig i livet er egenskaper som bør komme naturlig, som del av ens egen, naturlige oppvåkning, heller enn at man etteraper ideer fra andre om hva tilstedeværelse skal være eller ikke. Slik at man later som man er, heller enn å virkelig være.

Ellers, hva gjelder trøkket, så anbefaler jeg alltid metoden acting as if/thinking from the end, som jeg skrev i kommentar til Ø for noen bloggsider siden

PP

Anonym sa...

takk for boktipset PP. Tror jeg må leve i minst hundre år til hvis jeg skal få til å lese alle de fine bøkene du har postet, men burde ikke være noe problem med kostholdet ditt vel ? ;)

var fint å få litt info ang MgSO4, og kjekt å vite at de har forskjellige leverandører i de forskjellige FK butikkene…så snilt at dere hjelper til Marianne og Nøtteliten :)

humøren må dere for all del beholde, har selv nesten detti av stolen av latter (de gangene jeg har skjønt det da (-: ) og mannen min skjønner ikke at det kan være så morsomt å lese om kosthold….

Ja vel, da har jeg ikke skjønt noen ting, hvis et paradigmeskiftet allerede har skjedd…

Det var jeg usikker på, om laktose gir karbohydrater eller ei, da er det ikke noe særlig karbohydrater i morsmelk heller siden den bare inneholder laktose som sukkerform, og dermed er det tull at babyen blir tykk av søt morsmelk…

I FB gruppen var det noen som lurte hvorfor man blir dårligere for hvert svangerskap, tenker jeg riktig at hvis man lever på vanlig kosthold og blir gravid en gang, pluss ammer etterpå og gjentar dette 2 tre ganger, så vil den dårlige helsetilstanden skyldes manglende næring, og dermed er ikke selve svangerskapene problemet men kostholdet?

@ Rita, hei

Hvem sier at kroppen trenger tre år etter en fødsel? Helsestasjonen og legene sier det vel…. Men de har som regel i rett i det de sier. Hadde ikke naturen/ skaperverket/ Gud gjort det slik at mennesker bare kunne bli gravid hvert tredje år, om det hadde vært skadelig for oss å få barn før tre år? Så lenge du følger PPs kostholds - råd burde det vel gå kjempebra! Det finnes så utallige mange kvinner som har fått barn med bare ett eller to års mellomrom, og det ser ikke ut til at de jeg kjenner til har tatt skade av det på noen måter (selv om de alle sammen hadde hatt godt av et bedre kosthold :) )
Ikke bli deppa på grunn av antall år mellom svangerskap :)

Annelie

Nøtteliten sa...

Jeg ser i allefall at paradigmeskiftet er i full gang - bare PP (og vi andre her inne) er et av mange bevis - bare se på alle mennesker som begynner å bli mer og mer oppmerksom på hvordan verden har vært satt sammen frem til nå - alle avsløringene som kommer frem, og ikke minst den enorme eksplosjonen av "alternative" bøker, forfattere, foredragsholdere osv. Noen veldig gode - men også mange sjarlataner. Verden er helt klart i endring, og jeg ønsker hver eneste endring hjertelig velkommen. Men når PP sier at det har allerede skjedd, så tror jeg han mener i forhold til at tiden ikke er lineær - at tiden som vi kjenner som lineær kun er en illusjon. Dermed har han selvsagt helt rett i at det allerede har skjedd - og dersom det er dette fokuset vi har, så vil det nettopp "ha skjedd" ;-)

Vet ikke om det er forskjellige leverandører på FK, Annelie. Det eneste jeg har fått oppgitt er at det er Univar som er den norske importøren av MgSO4 - det er mye som tyder på at det er nettopp dette MgSO4 som Marianne lenket til de importerer - dermed er det samme produkt. Men det er dette jeg vil sjekke nærmere med Univar.

Anonym sa...

Hehe, ser du hadde krøll på tastaturtunga ja :-) Ja, helt enig, det er akkurat når man er i stresset ( rekke ting, tidsfrister osv) at flightorfighten 'tar litt over' innimellom, ellers er det lugne farvann og gode situasjoner her på blokka, både reelle og tenkte :-) Apropos å le, ser nesten ikke tv for tida, men BBC er anbefalt for de som liker den type humor, Live At The Apollo anbefales på det mest skrattvennligste :-) Marianne

Anonym sa...

Christer, iom at jeg spurte om du evt. kunne lage innlegg på bloggen om FB gruppen,
kom noen tilbakemeldinger ang dette i selve gruppen. siterer her:

" Jeg tror også det er litt såret stolthet ute å går, og det er synd at det også kan skape en konflikt. Og det er kjedelig hvis noen begynner å slettet spørsmålene sine. Da står det nok tilbake at PP må utgi bok:) Kanskje vi må hjelpe han med det istedenfor. Jeg lurer også litt på hvis Christer skriver det innlegget hvilken type folk vi får inn, får man inn alle som ønsker å ha en plass kan den også fort bli utvannet slik som de andre tradisjonsmatgruppene er blitt"

" De fleste PP-tilhengerne får vel med seg alle kommentarer, og finner dermed kommentaren om gruppa, tenker jeg."

Dermed, bare glem det å kos deg med brødbaking :)

Annelie

Anonym sa...

Christer er på ferie for tiden.

PP

Anonym sa...

det visste jeg ikke. Kos deg på ferie Christer og takk for deilig fiskeleverolje tilsatt eteriske oljer, smaker kjempegodt kunne blitt yndlingsdrikken min.... men litt for dyrt for å ta en hel flakse hver dag ;)

Annelie

Anonym sa...

Babyer blir ikke feite av laktose i morsmelk.

At man blir dårligere for hvert svangerskap skyldes stadig økende næringsmangel. De fleste spiser mat som knapt gir dem selv tilstrekkelig med næring, slik at når de blir gravide, og dermed får økt næringsbehov for å bygge fosterkroppen, så bryter de seg selv/sine egne kropper ned for å skaffe næring til fosteret. Og kroppen fungerer slik under svangerskap at den reserverer næringsstoffer til fosteret, selv om næringsmangelen kan skade mor.

3-4 år mellom hver fødsel er tradisjonell kunnskap blant etniske kulturer verden over, og er den tiden det tar å bygge seg selv opp igjen næringsmessig fra forrige fødsel.

PP

Anonym sa...

Ja Nøtteliten, det var fint at du skrev det. Fokuset har vært litt feil tenker jeg, blir litt motløs av å se hvor mange ting som ikke er slik de burde være, og ikke bare innen kosthold, sånn ellers også, istedenfor å se/fokusere på hva som faktisk har forandret seg… i tillegg er jeg litt fjern og får ikke så mye med meg av det som skjer rundt meg, bruker ikke TV, radio, avis ol. og internett bruker jeg nesten kun til PP og dere … får ingenting med meg av det som skjer rundt meg annet det som skjer i nabolaget eller med vennene våre. Men er kjempe glad for å ha kommet over livenes hage og at det finnes mennesker der ute som faktisk vil ha en annen verden :-) Det er forresten et veldig fint navn, PP.

Nøtteliten, si gjerne ifra hvis du vet mer om MgSO4 og Univar

Annelie

Annelie

frkgammeldags sa...

Jeg har jo aldri spist så sunt som nå, og likevel fikk jeg skikkelig svangerskapskvalme. Men etter to dager med mere salt og karbohydrater forsvant det som dugg for solen. Så det er sikkert flere grunner til denne grusomme kvalmen. PP, vet du om det er uheldig med måltider som nesten bare inneholder karbohydrater (i dette tilfelle speltpasta, smør og ost) utenom de andre tre hovedmåltidene (frokost, middag, kvelds) som inneholder kun skikkelig kraftkost? Jeg legger aldri på meg, uansett kosthold, eller hvor mye jeg spiser. Det er også en ting jeg aldri har forstått forresten... Men burde jeg begrense inntaket av karbohydrat måltider?

Anonym sa...

Hugh Fearlessly Eats it All: Dispatches from the Gastronomic Frontline by Hugh Fearnley-Whittingstall
English | 2006 | ISBN: 0747588414, 0747589259 | 304 pages | EPUB | 16,8 MB

For almost two decades, 'Hugh Fearlessly-Eatsitall' has been writing about food in all its guises. To some, his concept of 'good eating' might seem a bit skewed - he'd always bypass a McBurger in favour of a squirrel sandwich, and make a detour for fresh road kill - but to others he is a shining and shaggy beacon of good sense in a food world gone mad. Armed with a broad mind, a quick wit and a ready appetite, Hugh covers almost every area of global food culture. Whether singing the praises of offal; debunking Colonel Sanders and Dr. Atkins; playing 'poisson roulette' with the deadly fugu fish in Tokyo; pondering the moral inconsistency of those who condemn fox hunting for its cruelty while happily tucking into factory-farmed chicken; fishing for marlin in Kenya, trout in Chile and barracuda in the Bahamas; analysing the tea-dunking qualities of some classic British biscuits; contemplating why if piglets are destined for the pot, why aren't puppies; or reminding us that a reindeer isn't just for Christmas, but tasty all year round, Hugh has an unerring ability to entertain and provoke.

http://uploaded.net/file/usv9bndg/FearnleyWhittingstall.epub

PP

Anonym sa...

Prøv netflix, så får du komedier og stå opp moro så det holder i lange baner

PP

Anonym sa...

PP, du skjønner at osteopaten jeg går til med babyen er en flink osteopat men hun har ikke peiling på kosthold. tror jeg skal tipse henne om Weston A Price sin bok og Sally Fallon også... jeg hører jo heldigvis ikke på de råd hun gir meg angående mitt kosthold, uten å vite hva slags kosthold jeg i utgangspunktet her... men andre gjør det kanskje. I følge henne burde jeg kutte ut både karbohydrater og fett for å se om melken blir mindre kaloririk.. hva skal jeg leve av da liksom?? og jeg tenker uansett at melken min er kjempefin som den er, tenker det er østrogenovervekt hos babyen... og uansett er hun helt perfekt som hun er, lille bolle :)

det var mange år da, 3 til 4 år mellom hvert svangerskap. Hvorfor i all verden må vi ha mensen hver måned da og det fra tenårene... jeg kunne godt tenkt meg å få den bare hvert fjerde år :)

jeg skjønner ikke hvorfor Annelie noen ganger står to ganger under hverandre... jeg skriver det bare en gang...

Anonym sa...

Takk for tips (egentlig spark i bakdøra) om netflix ja :-)

Når det gjelder dette med betennelse i bindevev rundt knoklene, hva kan gjøres med slikt (som er reell årsaks/kjernebehandling) - det er vel noen forskyvninger eller nerver som klemmer på/blokkerer flyt osv. Hva slags behandlere er best skikket til å justere og korrigere slikt ? Vrøvlekoppen aka Vaseloppa :-)

Anonym sa...

Jeg prøver å få i meg nok uraffinert havsalt, og strør rikelig på det jeg spiser. I tillegg så tar jeg noen ganger en teskje salt og bare svelger unna, men de siste to gangene har jeg blitt kvalm rett etterpå. Den mest logiske grunnen til at jeg blir kvalm er vel fordi det er kroppens måte å si ifra om at saltet var overflødig. De gangene dette har skjedd så har jeg spist næringsrik mat ikke så lenge før, og for å unngå å kaste opp all næringen så har jeg prøvd å ignorere det og lagt meg til å sove, er det dumt av meg? Hvis kroppen virkelig ville hatt det ut, så hadde vel ikke viljen min klart å stoppe det.. Hmm

Tekoppen

Anonym sa...

Å nedre kollagen og bindevev via næringsstoffer som er en del av kollagen og bindevev. Altså aminosyrer, mineraler og glykosaminoglykaner. Mer protein, kraft og gelatin mao. Det er også viktig å normalisere kalsiumnivåene, samt fjerne kalsium fra deler av kroppen hvor kalsium ikke har noe å gjøre. Her kommer magnesium og vitaminene A, D og K2 inn i bildet.

Ellers er yoga og strekk og tøyøvelser bra, samt egenbehandling via magneter eller punktmassasjeformer som bl.a triggerpunkter eller akupressur. Av behandlere så er det kiropraktorer og osteopater som er best egnet

PP

Anonym sa...

Tusen takk ! Men hvorfor er norsk legestand så anti det med bruk av gly.glukaner til slike tilfeller?
f.eks her: http://tidsskriftet.no/article/1571763/
Har forstått det slik at i våre naboland tilbys glyk. glukaner som injeksjoner ( ok, delvis symptombehandling, men lindrende likevel) men her på berget tilbys ikke slikt i det hele tatt for de med slik slitasje. Hva er det som brister for legene i å kunne hjelpe folk ? Er det at de ikke har skjønt årsaksammenhenger så som med riktige korrigeringsbehandlere og også kalsium-synergister med A/D/K/ mag ? eller hva er det som gjør at så mange ikke blir bedre av slikt her hjemme/ ikke får riktig info om hva de kan gjøre. Leser man om slikt her og der er jo 'tonen' at slikt må man 'bare leve med' - Ikke bra ! "Bare-lurern"

Anonym sa...

Om noe virker for godt mot helseproblemer skrives ofte slike artikler for å få folket til å fjerne fokuset fra dette noe. Og rett som det er skrives artikler hvor man sabler ned ulike kosttilskudd og næringsstoffer, etc med utvalgt forskning som tilsynelatende viser null virkning eller til og med helseskadelig virkning. Og ofte eldre forsøk også, hvor nyere forsøk eller forsøk som viser god virkning utelates. Dette er å så tvil, slik at folket forvirres. I utlandet kalles taktikken damage control.

Når det er sagt så er akkurat glukosamin kun virksomt mot akkurat glukosaminproblemer, slik at om problemets årsak er en annen bestanddel av f.eks en knebrusk, som f.eks et annet glykosaminoglykan, et mineral, kollagendelen, etc, så vil ikke glukosamin hjelpe. Dette betyr da for leger og mange forskere at glukosamin er tull og tøys, mens det for i det minste meg betyr enten at det er noe tull med produktet, eller at årsaken til helseproblemet man prøvde glukosamin mot ikke var mangel på akkurat glukosamin.

Jeg ha vært inne på dette mange ganger når jeg snakker om synergisme mellom næringsstoffer på den ene siden, og dette med hvordan et problem kan starte med mangel på f.eks et vitamin eller mineral (og gjerne et kjemikalie, tungmetall, etc som i utgangspunktet fremmer mangel på eller forstyrret funksjon av vitaminet eller mineralet), for deretter å sette i gang en prosess som fremmer mangel på andre vitaminer eller mineraler, og gjerne involverer kollagen/glykosaminoglykaner, enzymer som fordøyer mat eller avgifter kjemikalier eller naturlige substanser i mat, eller som reparerer gener, eller hormoner eller neurotransmittere i en kontinuerlig årsaks og virkningsprosess hvor den ene årsaken forårsaker en eller flere virkninger som igjen danner nye årsaker som skaper nye symptomer/virkninger, etc inntil symptomene er så åpenbare at de kategoriseres og gis en merkelapp som f.eks diabetes, migrene, kreft, etc. Jeg innså dette ganske tidlig, og hoppet derfor av vitamin eller mineral-logikken, og valgte næringsrikt kosthold heller som standardterapi da slikt kosthold gir kroppen alt den trenger, slik at den kan velge selv. Og dette eliminerer gjettverksprosessen fra terapeutens/personens side, og gjør at man er garantert helbredelse, snarere enn at det hele blir en endeløs ”hit or miss” opplevelse.

Legemiddelindustrien kan ikke gi folket råd og terapi som helbreder, da den i så tilfelle vil gå konk ganske snart.

PP

Anonym sa...

Handbook of Dairy Foods and Nutrition, Second Edition (Modern Nutrition (Boca Raton, Fla.).) by Gregory D. Miller
Publisher: CRC Press; 2 edition (September 29, 1999) | ISBN: 0849387310 | Pages: 448 | PDF | 12.69 MB

This new edition of Handbook of Dairy Foods and Nutrition presents the latest developments in dairy foods research. It examines the role of dairy products in the diet for cardiovascular health, reducing risk for blood pressure and colon cancer, and enhancing bone and oral health. In addition, the bone health of vegetarians and lactose intolerant individuals are addressed. The importance of milk and milk products in the diet throughout the lifecycle is addressed.

WHAT'S NEW IN THE SECOND EDITION?NEW CHAPTERS!"Milk and Milk Products" will include:*Official recommendations for inclusion of milk and milk products in the diet*Nutrient contributions of milk and milk products*Nutrient components (energy, carbohydrate, protein, fat, vitamins, minerals, electrolytes)*Protection of quality of milk products*Kinds of milk and milk products "Contributions of Milk and Milk Products to a Healthy Diet Throughout the Life Cycle" will include:*Unique aspects of each developmental stage in the life cycle*Nutrient contributions of dairy foods to the diet*Other non-nutrient components of dairy foods with known health benefits*Official recommendations for the use of Milk Group foods for each age group*Discussion of strategies to improve dairy food intakePLUS EXTENSIVE REVISIONS TO EXISTING CHAPTERS INCLUDING:*Recent American Heart Association recommendations*Updated data on fat and cholesterol intake*Tables of new RDAs/DRIs*Latest information on the anticarcinogenic effect of dairy food components*And much more!

http://dl.lux.bookfi.org/genesis/474000/d50bafc40757ddeb028c8f534ec9e4f9/_as/%5BGregory_D._Miller,_Judith_K._Jarvis,_Lois_D._McBe(BookFi.org).pdf

PP

Anonym sa...

Leo M.L. Nollet, Fidel Toldra, "Handbook of Analysis of Edible Animal By-Products"
2011 | ISBN-10: 1439803609 | 471 pages | PDF | 11,6 MB

Considered high-priced delicacies or waste material to be tossed away, the use and value of offal—edible and inedible animal by-products—depend entirely on the culture and country in question. The skin, blood, bones, meat trimmings, fatty tissues, horns, hoofs, feet, skull, and entrails of butchered animals comprise a wide variety of products including human or pet food or processed materials in animal feed, fertilizer, or fuel. Regardless of the final product’s destination, it is still necessary to employ the most up-to-date and effective tools to analyze these products for nutritional and sensory quality as well as safety.

Providing a full overview of the analytical tools currently available, the Handbook of Analysis of Edible Animal By-Products examines the role and use of the main techniques and methodologies used worldwide for the analysis of animal by-products. Divided into four parts, this unique handbook covers the chemistry and biochemistry involved in the fundamentals of the field and considers the technological quality, nutritional quality, and safety required to produce a viable product.

Beginning with an introduction to the chemical and biochemical compounds of animal by-products, the book details the use and detection of food-grade proteins, rendered fats, and cholesterol. It discusses how to determine oxidation in edible by-products, measurement of color in these products, and the analysis of nutritional aspects such as essential amino acids, fatty acids, vitamins, minerals, and trace elements.

The latter portion of the book deals with safety parameters, particularly the analytical tools for the detection of pathogens, toxins, and chemical toxic compounds usually found in muscle foods. Specific chapters highlight the detection of tissues typically found in animal by-products, such as neuronal tissues, non-muscle tissues, and bone fragments.

http://uploaded.net/file/l6yxovfy

Boken inkluderer mange analyser av næringsinnhold i forskjellige typer innmat, blod og andre deler av dyr.

PP

Anonym sa...

Handbook of Vitamins by Janos Zempleni, Robert B. Rucker, John W. Suttie and Donald B. McCormick
English | 608 pages | 2007 | ISBN: 0849340225 | PDF | 4,5 MB

Recent advances in molecular and cellular biology, analytical chemistry, and nanotechnology have dramatically improved the understanding of vitamin biomechanics and the requirements for human function. Vitamin dependant signaling cascades, alterations in gene expression due to variations in vitamin supply, and DNA stability and packaging are just a few of the new roles for vitamins that these sciences reveal.

Maintaining its status as the highest quality reference in the field, the Handbook of Vitamins brings together leading experts in molecular biology, biochemistry, and physiology to incorporate these new discoveries into this updated and revised fourth edition.

True to the clinical focus of the previous editions, this book is comprised of comprehensive summaries that analyze the chemical, physiological, and nutritional relationships and highlight the newly described and identified functions for all recognized vitamins. Each chapter covers the physiology, biochemistry, genomics, and molecular biology of its respective vitamin with specific information on coenzyme function, cell signaling, vitamin status, and antioxidant and anti-inflammatory defense. New chapters discuss the recent use of DNA microarrays in the identification of thousands of vitamin-dependant genes and the modifications that can be important to epigenetic events and genomic stability. Coverage of advances in vitamin analysis and assessment discuss new applications of accelerated mass spectrometry (AMS) that can study vitamin metabolism and turnover at physiological concentrations. The book also includes an updated dietary reference intake for vitamins with examples of vitamin-related polymorphisms and genetic factors that influence the relative need for given vitamins.

Encompassing and incorporating newly identified roles of vitamins in cellular and organism regulation, the Handbook of Vitamins, Fourth Edition continues to offer the most respected, up-to-date research with ready clinical application that we have come to expect.

http://k2s.cc/file/52e987b738ab9/0849340225.pdf

PP

Anonym sa...

Nutritional Biochemistry of the Vitamins by David A. Bender (Repost)
Publisher: Cambridge University Press; 2 edition (September 15, 2003) | ISBN: 0521803888 | Pages: 512 | PDF | 6.44 MB

Vitamins are a chemically disparate group of compounds essential for the normal functioning of the body and maintenance of metabolic integrity. In exploring the known biochemical functions of the vitamins, this book considers the effects of deficiency or excess and the scientific basis for intakes for the prevention of deficiency and promotion of optimum health. This compact and authoritative reference will be of value to students as well as specialists in nutritional biochemistry, and those concerned with vitamin nutrition, deficiency and metabolism

http://dl.lux.bookfi.org/genesis/596000/b86d72957f57b6b3fb0b782c44379fed/_as/%5BBender_D.A.%5D_Nutritional_biochemistry_of_the_vita(BookFi.org).pdf

Christina Bolander-Gouaille, Téodoro Bottiglieri - Homocysteine: Related Vitamins and Neuropsychiatric Disorders (2nd edition)
Published: 2007-03-12 | ISBN: 2287225587 | PDF | 224 pages | 3 MB

During the last 15 years the research on homocysteine and the vitamins involved in its metabolism has become very dynamic. About 1,500 publications on the subject are now published each year. The research has long mainly focused on the association between homocysteine and cardiovascular disease, but also pregnancy complications/ fetal malformations. There is, however, an increasing interest in the connection between the homocysteine metabolism and neuropsychiatric disease with a steeply increasing number of publications. In particular, the association between homocysteine metabolism and cognitive decline/dementia attracts much interest. If simple, non-toxic homocysteine-lowering treatment with vitamins can reduce the incidence of, or delay the onset of dementia, it would have an enormous impact in societies with a rapidly increasing number of elderly at risk for dementia. This book summarises the research within the neuropsychiatric field, but also gives an overview of the underlying biochemistry and of diagnostic aspects. About 1,000 references are given. Christina Bolander-Gouaille, a pharmacist, has for over 10 years specialised in writing reviews/monographs on homocysteine and related vitamins. This is her third book in a series edited by Springer Verlag. This book, however, is written in collaboration with Teodoro Bottiglieri, who is director of neuropharmacology and senior research scientist at Baylor University, Institute for Metabolic Diseases in Dallas, USA.

http://dl.lux.bookfi.org/genesis/467000/ded8f8df7244746ea9f8dbc8f6bbd151/_as/%5BChristina_Bolander-Gouaille,_Teodoro_Bottiglieri,(BookFi.org).pdf

PP

Anonym sa...

"Meschino Health Comprehensive Guide to Vitamins" by James Meschino
MH | 2012 | ISBN: n/a | 90 pages | PDF | 5 MB

The book is written to both educate and provide an easy to use quick reference to answer important questions regarding nutrients.

Users of the guide can quickly find which health conditions the nutrient can impact, proper dosage, possible effects of a deficiency or the effect any potential toxicity associated with the nutrient. Finally any drug-nutrient Interactions associated with the nutrient.

Table of Contents
INTRODUCTION
About the Meschino Health Comprehensive Guide to Vitamins
Meschino Health Natural Health Assessment
Vitamin A
Beta-Carotene
Lycopene
Lutein & Zeaxanthin
Vitamin B1-THIAMINE
Vitamin B2-RIBOFLAVIN
Vitamin B3-NIACIN (NICOTINIC ACID)
Vitamin B6-PYRIDOXINE, PYRIDOXAL AND PYRIDOXAMINE
Vitamin B12-COBALMIN
Folic Acid
Pantothenic Acid
Biotin
Vitamin C
Vitamin D
Vitamin E
Vitamin K

http://dfiles.eu/files/uk87aiazf

PP

‹ Eldst ‹Eldre   1 – 200 av 245   Nyere› Nyest»